Online slovník a překladač

Výsledek překladu open loop recycling

Počet nalezených překladů: >100 (0.00221 s)

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

loop

looping
cyklus
očko
kruh
okruh
přemet n:
točit
smyčka
smyčkovat v:
obroučka n:
dělat kruhy
dělat loopingy
dělat smyčku
vinout

open

odkrýt v:
otevřený adj:
otevřít v: [it.]
otevírat v:
širý adj:
nekrytý adj:
nechráněný adj:
odhalit v:
otvírat v:
zahájit v:
upřímný adj:
otevřeno
rozevřít

open up

odkrýt
otevřít
odhalit v:
uvolnit v:
zpřístupnit v:

recycling

recyklace [eko.]
recyklování v:
recyklující adj:

open-minded

vnímavý adj:
nepředpojatý adj:
objektivní adj:

break open

vypáčit v:
vylomit v:
otevřít násilím

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

s otevřenýma očima n:
bdělý adj:

open-air

pod širým nebem
venku

open market operations

oprace na otevřeném trhu [eko.]
operace na volném trhu

open air

venku
pod širým nebem

fly open

otevřít se
rozletět se

control loop

zpětnovazební smyčka n: [tech.]
řídící smyčka n: [tech.]

wide-open

široce otevřený adj:

waste recycling

recyklace odpadu [eko.]

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

secondary waste recycling

sekundární recyklace odpadu [eko.]

recycling, tax incentives

recyklace, daňové stimuly [eko.]

recycling, cost factors

recyklace, faktor nákladů [eko.]

recycling, benefits of

recyklace, výnosy [eko.]

primary waste recycling

primární recyklace odpadu [eko.]

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open and shut

vyložený adj:

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

loop shaping

tvarování frekvenční charakteristiky [tech.]

loop of Henle

Henleova klička n: [med.]

loop gain

zesílení v otevřené smyčce [tech.]

hold open

zachovat neobsazené

closed-loop recycling

uzavřená (interní) recyklace [eko.]

closed loop recycling

uzavřená (interní) recyklace [eko.]

Closed-loop system

uzavřený systém

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena