Online slovník a překladač

Výsledek překladu open market

Počet nalezených překladů: >100 (0.00225 s)

open market

otevřený trh [eko.]

open market operations

operace na volném trhu
oprace na otevřeném trhu [eko.]

open

nekrytý adj:
otevírat v:
otevřený adj:
otevřít v: [it.]
širý adj:
rozevřít
otevřeno
nechráněný adj:
upřímný adj:
zahájit v:
odhalit v:
otvírat v:
odkrýt v:

open up

zpřístupnit v:
uvolnit v:
odhalit v:
otevřít
odkrýt

market

trh
tržiště
tržní adj:
obchodovat v:

stock market

akciový trh [eko.]
trh cenných papírů
burza n:

soft market

poddajný trh
měkký trh
mírný trh

open-minded

vnímavý adj:
objektivní adj:
nepředpojatý adj:

break open

vypáčit v:
otevřít násilím
vylomit v:

open-mouthed

udivený adj:
s otevřenými ústy

open-eyed

s otevřenýma očima n:
bdělý adj:

open-air

pod širým nebem
venku

open and shut

jednoznačný adj:
vyložený adj:

open air

venku
pod širým nebem

home market

vnitřní trh
domácí trh

fly open

otevřít se
rozletět se

wide-open

široce otevřený adj:

weak market

slabý trh [eko.]

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

strong market

silný trh [eko.]

seller's market

trh prodávajícího [eko.]

secondary market

sekundární trh

saturated market

nasycený trh

regulated market

regulovaný trh [fin.]

product market

produktový trh [eko.]

potential market

možný (potencionální) trh [eko.]

permit market

trh s povoleními [eko.]

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-and-shut

jednoznačný adj:

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drainage ditch

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

labour market

trh práce

keep one's eyes open

dívat se dobře

hold open

zachovat neobsazené

gray market

šedý trh

financial market

finanční trh

black-market

šmelařit

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena