Online slovník a překladač

Výsledek překladu open market operations

Počet nalezených překladů: >100 (0.00224 s)

open market operations

operace na volném trhu
oprace na otevřeném trhu [eko.]

open

otevřeno
nekrytý adj:
otevřený adj:
otevřít v: [it.]
otevírat v:
širý adj:
rozevřít
upřímný adj:
zahájit v:
otvírat v:
odkrýt v:
odhalit v:
nechráněný adj:

open up

zpřístupnit v:
uvolnit v:
odhalit v:
otevřít
odkrýt

market

tržní adj:
tržiště
obchodovat v:
trh

open-minded

vnímavý adj:
objektivní adj:
nepředpojatý adj:

break open

vylomit v:
otevřít násilím
vypáčit v:

soft market

mírný trh
poddajný trh

open-mouthed

udivený adj:
s otevřenými ústy

open-eyed

bdělý adj:
s otevřenýma očima n:

open-air

venku
pod širým nebem

open and shut

jednoznačný adj:
vyložený adj:

open air

venku
pod širým nebem

home market

vnitřní trh
domácí trh

free market

volný trh
svobodný trh

fly open

otevřít se
rozletět se

domestic market

národní trh
vnitřní trh

commodity market

komoditní trh
trh zboží

wide-open

široce otevřený adj:

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

operations

operace n:

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-and-shut

jednoznačný adj:

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drainage ditch

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

market clearing

tržní clearing [eko.]

labour market

trh práce

keep one's eyes open

dívat se dobře

hold open

zachovat neobsazené

gray market

šedý trh

free-market

volný trh

flea market

bleší trh

finance market

finanční trh [eko.]

covered market

tržiště

capital market

kapitálový trh

black-market

šmelařit

black market

šmelařit

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena