Online slovník a překladač

Výsledek překladu open system

Počet nalezených překladů: >100 (0.00222 s)

open system

otevřený systém [eko.]

open

nekrytý adj:
nechráněný adj:
odhalit v:
odkrýt v:
otvírat v:
zahájit v:
upřímný adj:
otevřeno
rozevřít
širý adj:
otevírat v:
otevřít v: [it.]
otevřený adj:

open up

zpřístupnit v:
uvolnit v:
odhalit v:
otevřít
odkrýt

system

trakt n.
systém [eko.]
soustava n:

open-minded

vnímavý adj:
objektivní adj:
nepředpojatý adj:

break open

vypáčit v:
vylomit v:
otevřít násilím

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

bdělý adj:
s otevřenýma očima n:

open-air

venku
pod širým nebem

open market operations

oprace na otevřeném trhu [eko.]
operace na volném trhu

open and shut

vyložený adj:
jednoznačný adj:

open air

venku
pod širým nebem

fly open

rozletět se
otevřít se

wide-open

široce otevřený adj:

vascular system

cévní systém n:

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

system state

stav systému [eko.]

system reliability

spolehlivost systému [eko.]

system insecticide

systémový insekticid [eko.]

system herbicide

systémový herbicid [eko.]

system fungicide

systémový fungicid [eko.]

system composition

složení systému [eko.]

system component

složka systému [eko.]

system adaptibility

adaptivnost systému [eko.]

stochastic system

stochastický systém [eko.]

stabile system

stabilní systém [eko.]

spoils system

politický systém kde se na některé správní a státní funkce dosazují členové vítězné politické strany

solar system

sluneční soustava n: [astr.]

social system

společenský systém [eko.]

signalling system

zabezpečovací systém n: [tech.]

responsibility system

systém odpovědnosti [eko.]

product system

výrobkový systém [eko.]

price system

cenový systém [eko.]

preceptoral system

výchovný systém [eko.]

pond system

rybniční soustava [eko.]

phone system

telefonní systém

operating system

operační systém [it.] n:

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-and-shut

jednoznačný adj:

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drainage ditch

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

keep one's eyes open

dívat se dobře

hold open

zachovat neobsazené

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena