Online slovník a překladač

Výsledek překladu open trade

Počet nalezených překladů: >100 (0.00152 s)

open trade

otevřený obchod

open

odkrýt v:
odhalit v:
otevřít v: [it.]
otvírat v:
zahájit v:
upřímný adj:
otevřeno
rozevřít
nechráněný adj:
nekrytý adj:
širý adj:
otevírat v:
otevřený adj:

open up

zpřístupnit v:
uvolnit v:
odhalit v:
otevřít
odkrýt

trade

obchodovat [eko.]
živnostenský adj:
pasát n:
obchod

trade-off

porovnání, kompromis [eko.]
substituční vztah
kompromis n:

open-minded

vnímavý adj:
objektivní adj:
nepředpojatý adj:

break open

vypáčit v:
otevřít násilím
vylomit v:

trade discount

obchodní srážka (sleva) [eko.]
obchodní rabat

open-mouthed

udivený adj:
s otevřenými ústy

open-eyed

bdělý adj:
s otevřenýma očima n:

open-air

venku
pod širým nebem

open market operations

oprace na otevřeném trhu [eko.]
operace na volném trhu

open and shut

jednoznačný adj:
vyložený adj:

open air

venku
pod širým nebem

fly open

otevřít se
rozletět se

wide-open

široce otevřený adj:

trade-in

koupě na protiúčet

trade union

odborová organizace

trade secret

výrobní tajemství n:

trade range

obchodní pásmo [eko.]

trade price

obchodní cena [eko.]

trade journal

podnikový časopis

trade deficit

obchodní deficit /deficit obchodní bilance/ [eko.]

trade cycle

obchodní cyklus [eko.]

trade credit

obchodní úvěr [eko.]

trade bill

obchodní účet [eko.]

trade barriers

obchodní bariéry [eko.]

trade barrier

obchodní bariéra

trade balance (balance of trade)

obchodní bilance (rovnováha) [eko.]

trade balance

obchodní bilance

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-and-shut

jednoznačný adj:

open-air cinema

letní kino n:

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drainage ditch

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

keep one's eyes open

dívat se dobře

hold open

zachovat neobsazené

balance of trade /trade balance/

obchodní bilance /rovnováha/ [eko.]

Trade Certificate

živnostenský list

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena