Online slovník a překladač

Výsledek překladu open up

Počet nalezených překladů: >100 (0.00292 s)

open up

uvolnit v:
odkrýt
otevřít
odhalit v:
zpřístupnit v:

open

otevřít v: [it.]
odhalit v:
nechráněný adj:
odkrýt v:
nekrytý adj:
širý adj:
otvírat v:
zahájit v:
otevřený adj:
otevírat v:
otevřeno
rozevřít
upřímný adj:

puff up

naběhnout v:
otéci v:
vychvalovat v:
nafouknout v:
vynášet v:

up

nahoru
na
nahoře
vzhůru

push-up

zvednout v:
vytlačit v:
klik n: [sport.]
podprsenka se zdvojenou výstuží a kosticí n:

open-minded

vnímavý adj:
objektivní adj:
nepředpojatý adj:

break open

vypáčit v:
vylomit v:
otevřít násilím

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

bdělý adj:
s otevřenýma očima n:

open-air

venku
pod širým nebem

open market operations

operace na volném trhu
oprace na otevřeném trhu [eko.]

open and shut

jednoznačný adj:
vyložený adj:

open air

venku
pod širým nebem

fly open

rozletět se
otevřít se

wide-open

široce otevřený adj:

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

put up

vyvěsit v:

push up

zvednout v:

prop up

podpírat v:

press-up

klik n:

pound up

zavřít do ohrady v:

pop-up

neočekávaně se objevit

pop up

vynořit se

pony up

zaplatit v:

point up

zvýraznit v:

pluck up

vzmužit se v:

play up

zveličovat v:

pin-up

připíchnout špendlíkem v:

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-and-shut

jednoznačný adj:

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drainage ditch

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

keep one's eyes open

dívat se dobře

hold open

zachovat neobsazené

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena