Online slovník a překladač

Výsledek překladu open-air cinema

Počet nalezených překladů: >100 (0.00221 s)

open-air cinema

letní kino n:

air

pneumatický adj:
provětrávat v:
vysoušet v:
vyvětrat v:
vysílat rozhlasem
vánek n:
ovzduší adj:
éter n:
nafukovací adj:
vzduch
větrat
letecký adj:
povětří
vzduchový adj:
provětrat

open

otvírat v:
zahájit v:
upřímný adj:
otevřeno
otevřený adj:
odhalit v:
nechráněný adj:
nekrytý adj:
širý adj:
otevírat v:
otevřít v: [it.]
odkrýt v:
rozevřít

open up

zpřístupnit v:
uvolnit v:
otevřít
odhalit v:
odkrýt

open-minded

nepředpojatý adj:
vnímavý adj:
objektivní adj:

break open

vypáčit v:
vylomit v:
otevřít násilím

open-mouthed

udivený adj:
s otevřenými ústy

open-eyed

s otevřenýma očima n:
bdělý adj:

open-air

pod širým nebem
venku

open market operations

oprace na otevřeném trhu [eko.]
operace na volném trhu

open and shut

vyložený adj:
jednoznačný adj:

open air

pod širým nebem
venku

fly open

otevřít se
rozletět se

cinema

biograf
kino

wide-open

široce otevřený adj:

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-and-shut

jednoznačný adj:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drainage ditch

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

on air

při vysílání adv:

mid-air

nadzemní adj:

keep one's eyes open

dívat se dobře

hot-air

horkovzdušný adj:

hot air

horký vzduch

hold open

zachovat neobsazené

fresh air

čerstvý vzduch n:

crisp air

ostrý vzduch n:

air-to-air missile

raketa vzduch-vzduch n:

air-to-air

vzduch-vzduch

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena