Online slovník a překladač

Výsledek překladu open-eyed

Počet nalezených překladů: >100 (0.00199 s)

open-eyed

bdělý adj:
s otevřenýma očima n:

open

otevřený adj:
otevřít v: [it.]
otevírat v:
širý adj:
nekrytý adj:
nechráněný adj:
odhalit v:
rozevřít
otevřeno
upřímný adj:
zahájit v:
otvírat v:
odkrýt v:

open up

odkrýt
otevřít
odhalit v:
uvolnit v:
zpřístupnit v:

open-minded

nepředpojatý adj:
objektivní adj:
vnímavý adj:

break open

otevřít násilím
vylomit v:
vypáčit v:

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-air

pod širým nebem
venku

open market operations

oprace na otevřeném trhu [eko.]
operace na volném trhu

open air

pod širým nebem
venku

hollow-eyed

s vpadlýma očima n:
vpadlých očí

hawk-eyed

bystrozraký adj:
se sokolíma očima adj:

green-eyed

žárlivý adj:
závistivý adj:

fly open

otevřít se
rozletět se

eyed

sledovaný adj:
mající určité oči

wild-eyed

divoce vypadající adj:

wide-open

široce otevřený adj:

wide-eyed

naivní adj:

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

starry-eyed

mající růžové brýle

sloe-eyed

šikmooký adj:

sharp-eyed

bystrozraký adj:

pie-eyed

opilý adj:

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-and-shut

jednoznačný adj:

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

one-eyed

jednooký adj:

lynx-eyed

mající zrak jako rys

hold open

zachovat neobsazené

goggle-eyed

mající vyvalené oči

glassy-eyed

mající skleněné oko

eagle-eyed

bystrozraký adj: [přen.]

dry-eyed

neplačící adj:

dewy-eyed

naivně důvěřivý

cross-eyed

šilhavý adj:

cock-eyed

absurdní adj:

clear-eyed

bystrozraký adj:

bug-eyed

mající vypoulené oči

bright-eyed and bushy-tailed

plný života n:

boss-eyed

šilhavý adj:

blue-eyed

modrooký adj:

bleary-eyed

uslzený adj:

blear-eyed

uslzený adj:

almond-eyed

mající mandlové oči

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena