Online slovník a překladač

Výsledek překladu open-handed

Počet nalezených překladů: >100 (0.00216 s)

open-handed

štědrý adj:

open-handedness

štědrost n:

open

širý adj:
otevírat v:
otevřít v: [it.]
otevřený adj:
odkrýt v:
nekrytý adj:
nechráněný adj:
rozevřít
otevřeno
upřímný adj:
zahájit v:
otvírat v:
odhalit v:

open up

odkrýt
otevřít
uvolnit v:
zpřístupnit v:
odhalit v:

left-handed

nešikovný adj:
neohrabaný adj:
levoruký adj:
levácký adj:

open-minded

nepředpojatý adj:
objektivní adj:
vnímavý adj:

heavy-handed

tyranský adj:
těžkopádný adj:
nemotorný adj:

ham-handed

nemotorný adj:
nešikovný adj:
neobratný adj:

break open

vypáčit v:
otevřít násilím
vylomit v:

single-handed

samostatně
bez pomoci

red-handed

dopaden při činu
při činu

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

bdělý adj:
s otevřenýma očima n:

open-air

pod širým nebem
venku

open market operations

oprace na otevřeném trhu [eko.]
operace na volném trhu

open and shut

vyložený adj:
jednoznačný adj:

open air

pod širým nebem
venku

high-handed

svévolný adj:
panovačný adj:

handed

předával v:
vztahující se k rukám

fly open

otevřít se
rozletět se

empty-handed

s prázdnýma rukama n:
bezmocný adj:

clean-handed

poctivý adj:
čestný adj:

wide-open

široce otevřený adj:

two-handed

obouruký adj:

three-handed

tříruký adj:

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

short-handed

mající nedostatek pracovních sil

right-handed

pravoruký adj:

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

hold open

zachovat neobsazené

even-handed

spravedlivý adj:

caught red-handed

chycen při činu

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena