Online slovník a překladač

Výsledek překladu open-minded

Počet nalezených překladů: >100 (0.00219 s)

open-minded

nepředpojatý adj:
objektivní adj:
vnímavý adj:

open-mindedness

nezaujatost n:

open

otevřený adj:
otevřít v: [it.]
otevírat v:
širý adj:
nekrytý adj:
nechráněný adj:
otevřeno
rozevřít
upřímný adj:
zahájit v:
otvírat v:
odkrýt v:
odhalit v:

open up

odkrýt
otevřít
odhalit v:
uvolnit v:
zpřístupnit v:

narrow-minded

úzkoprsý adj:
zkostnatělý
s předsudky
netolerantní
malicherný

fair-minded

spravedlivý adj:
čestný adj:
nezaujatý adj:
objektivní adj:

break open

vypáčit v:
vylomit v:
otevřít násilím

single-minded

soustředěný adj:
cílevědomý adj:

simple-minded

prostoduchý adj:
přihlouplý adj:

right-minded

poctivý adj:
čestný adj:

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

s otevřenýma očima n:
bdělý adj:

open-air

pod širým nebem
venku

open market operations

oprace na otevřeném trhu [eko.]
operace na volném trhu

open and shut

vyložený adj:
jednoznačný adj:

open air

venku
pod širým nebem

high-minded

ušlechtilý adj:
velkomyslný adj:

fly open

otevřít se
rozletět se

absent-minded

roztržitý adj:
duchem nepřítomný adj:

wide-open

široce otevřený adj:

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

strong-minded person

silná osobnost

strong-minded

rozhodný adj:

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

minded

hodlající adj:

low-minded

vulgární adj:

like-minded

stejně smýšlející adj:

light-minded

lehkomyslný adj:

hold open

zachovat neobsazené

feeble-minded

slabomyslný adj:

fair minded

= fair-minded adj:

evil-minded

zlovolný adj:

broad-minded

snášenlivý adj:

bloody-minded

zlovolný adj:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena