Online slovník a překladač

Výsledek překladu open-side

Počet nalezených překladů: >100 (0.00221 s)

open-side

část hřiště na rugby

side

stěna n:
postranice
stranit v:
část
stát na straně (někoho) v:
nadutost
hledisko n:
bok
strana
stránka
vedlejší
postranní adj:
okrajový adj:
stěna např. skály n:
boční adj:

open

otevírat v:
nekrytý adj:
odhalit v:
širý adj:
odkrýt v:
otevřít v: [it.]
otevřený adj:
otvírat v:
zahájit v:
otevřeno
rozevřít
upřímný adj:
nechráněný adj:

side effect

vedlejší účinek
průvodní jev
vedlejší efekt

break open

vypáčit v:
vylomit v:
otevřít násilím

supply-side economics

nabídková ekonomika [eko.]
ekonomie strany nabídky

supply-side

ze strany nabídky
nabídkový adj:

side-saddle

obkročmo
sedět na koni bokem

side-by-side

bok po boku
vedle sebe

side by side

bok po boku
vedle sebe

open-minded

objektivní adj:
vnímavý adj:

open up

odhalit v:
odkrýt

open air

venku
pod širým nebem

fly open

rozletět se
otevřít se

flip side

pravý opak
protějšek n:

wide-open

široce otevřený adj:

true side

lícní strana

sunny side up

volské oko (vejce) [fráz.]

side-necked turtles

skrytohlavé želvy n: pl. [zoo.]

side-glance

pohled stranou

side-effect

vedlejší účinek

side-car

přívěsný vozík

side-bracket

jednoramenný

side reservoir

boční nádrž [eko.]

side order

příloha [amer.]

side issue

vedlejší otázka

side erosion

boční eroze [eko.]

side dish

vedlejší chod

right-hand side

pravá strana

right side

líc

pesticide side-effect

vedlejší účinek pesticidu [eko.]

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

on your side

na tvé straně

on the side

na straně

on the crappy side

posraným navrch

on side

na straně

left-hand side

levá strana

hold open

zachovat neobsazené

face side

líc

demand-side economics

ekonomie strany poptávky

demand side management.

poptávkově orientované řízení [eko.]

debit side

strana účtu "má dáti"

dark side

temná strana n:

credit side

strana účtu "dal"

a thorn in my side

osoba dělající problémy

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena