Online slovník a překladač

Výsledek překladu operating system

Počet nalezených překladů: >100 (0.00231 s)

operating system

operační systém [it.] n:

system

systém [eko.]
soustava n:
trakt n.

operating

provozní
fungování [eko.]
operační adj:

digestive system

trávicí trakt n.
trávicí soustava n.
zažívací soustava n:

nervous system

nervový systém
nervová soustava

water-bearing system

zvodněný systém [eko.]

waste management system

odpadové hospodářství n: [eko.]

vascular system

cévní systém n:

through-flow system

průtokový systém [eko.]

system state

stav systému [eko.]

system reliability

spolehlivost systému [eko.]

system insecticide

systémový insekticid [eko.]

system herbicide

systémový herbicid [eko.]

system fungicide

systémový fungicid [eko.]

system composition

složení systému [eko.]

system component

složka systému [eko.]

system boundary

hranice systému [eko.]

system behaviour

chování systému [eko.]

system adaptibility

adaptivnost systému [eko.]

stochastic system

stochastický systém [eko.]

stabile system

stabilní systém [eko.]

spoils system

politický systém kde se na některé správní a státní funkce dosazují členové vítězné politické strany

solar system

sluneční soustava n: [astr.]

social system

společenský systém [eko.]

signalling system

zabezpečovací systém n: [tech.]

saprobity system

systém saprobity [eko.]

saprobic system

systém saprobií [eko.]

responsibility system

systém odpovědnosti [eko.]

regulation system

regulační soustava (hladiny vody) [eko.]

radial water system

radiální vodní systém [eko.]

queuing system

systém hromadné obsluhy

product system boundary

hranice výrobního systému [eko.]

product system

výrobkový systém [eko.]

price system

cenový systém [eko.]

preceptoral system

výchovný systém [eko.]

pond system

rybniční soustava [eko.]

phone system

telefonní systém

operating surgeon

operující chirurg n:

operating room

operační sál

operating instructions

návod k použití n:

operating cost

náklady na provoz n:

open system

otevřený systém [eko.]

multivariable control system

systém s více vstupy a výstupy [tech.]

multimedia system

multimediální systém n:

mixed-flow system

směšovací systém (hydrosystém) [eko.]

metric system

metrický systém

marketable permit system

systém obchodovatelných povolení [eko.]

linear system

lineární systém [eko.]

landfill lining system

těsnící systém skládky [eko.]

isolated system

izolovaný systém [eko.]

irrigation system

závlahová soustava [eko.]

immune system

imunitní systém

hydromelioration system recipient

recipient hydromeliorační soustavy [eko.]

hydromelioration system

hydromeliorační soustava [eko.]

homogeneous system

homogenní systém [eko.]

homeostatic system

homeostatický systém [eko.]

heterogeneous system

heterogenní systém [eko.]

hemerobic system

hemerobní systém [eko.]

fuel system

palivový systém n:

feedback system

zpětnovazební systém

expert system

expertní systém [mat.]

ecological system

ekologický systém [eko.]

drainage system

odvodňovací soustava [eko.]

dispersion system

disperzní systém [eko.]

disk operating system

diskový operační systém

deterministic system

deterministický systém [eko.]

declining-block system

klesající skupinový systém [eko.]

decimal system

desítková soustava n:

decimal /system/

desetinný /systém/ [eko.]

culture system

kulturní systém [eko.]

costs, operating

náklady, provozní [eko.]

concrete system

konkretní systém [eko.]

completely mixed system

systém s ideálním promícháváním (hydrosystém) [eko.]

closed system

uzavřený systém [eko.]

circulatory system

oběhový systém

cascade pond system

kaskádová rybniční soustava [eko.]

blended-flow system

směšovací systém (hydrosystém) [eko.]

biological system

biologický systém [eko.]

batch system

vsádkový systém [eko.]

autonomic nervous system

autonomní nervový systém

authority system

autoritativní systém [eko.]

authoritarian system

autoritativní systém [eko.]

antierosion system

protierozní soustava [eko.]

anthropoecological system

antropoekologický systém [eko.]

alarm system

zabezpečovací systém n:

activation system

aktivační soustava [eko.]

accounting system

účetní systém n: [fin.]

abstract system

abstraktní systém [eko.]

X Window system

okenní systém X n: [it.] 6 6

Rérolle drainage system

Rérollova drenáž [eko.]

Inka system

Inka systém [eko.]

Closed-loop system

uzavřený systém

Bertillon system

Bertillonův systém n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena