Online slovník a překladač

Výsledek překladu operation frequency

Počet nalezených překladů: 43 (0.08738 s)

operation frequency

provozní frekvence n: [el.]

operation

fungování n:
funkce n:
činnost
řízení
operace n:
působení n:
proces n:
provozování n:
postup n:
ovládání n:
obsluha n:
operace (v systému) [eko.]

frequency

frekvence n:
častost n:
opakování n:
kmitočtový adj:
četnost n:
kmitočet

frequency modulation

frekvenční modulace
fM

very low frequency

velmi nízká frekvence

very high frequency

velmi vysoká frekvence

unit operation

jednotková operace (v systému) [eko.]

ultrahigh frequency

ultra-vysoká frekvence n:

sampling frequency

vzorkovací frekvence [fyz.] [it.]

resonance frequency

resonanční frekvence

radio frequency

rádiová frekvence n:

particular operation

dílčí operace (v systému) [eko.]

operation stronghold

podpora pracovního postupu [eko.]

low-frequency disturbance

nízkofrekvenční rušení [tech.]

low frequency

nízká frekvence n:

high frequency

vysokofrekvenční

frequency-domain

frekvenční oblast

frequency response

frekvenční odezva

cutoff frequency

zlomová frekvence [tech.]

corner frequency

zlomová frekvence [tech.]

co-operation

spolupráce

break frequency

zlomová frekvence [tech.]

basic operation

základní operace (v systému) [eko.]

audio frequency

zvuková frekvence [tech.]

angular frequency

úhlová frekvence

MOST = Maynard Operation Sequence Technique

systém měření práce pomocí předem určených časů n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena