Online slovník a překladač

Výsledek překladu operational antierosion measure

Počet nalezených překladů: 48 (0.00125 s)

operational antierosion measure

provozní protierozní opatření [eko.]

measure

měřit
míra
opatření
změřit
dávkovat v:
míra, rozsah [eko.]
rozsah n:
odměřit v:
odměrka n:
ocenit v:
měřítko n:
brát míru
meřítko
mez

operational

provozní adj:
funkční adj:
operační adj:

measure out

naměřit v:
odměřit v:

yard measure

pravítko

welfare measure

měřítko blahobytu [eko.]

technical soil conservation measure

technické protierozní opatření [eko.]

technical antierosion measure

technické protierozní opatření [eko.]

tape measure

svinovací metr n:

soil conservation measure

protierozní opatření [eko.]

protective measure of waters

opatření pro ochranu vod [eko.]

protective measure for plants

ochranné opatření u rostlin [eko.]

peripheral antierosion berm ditch

protierozní záchytný příkop obvodový [eko.]

operational performance indicator

indikátor profilu provozu [eko.]

operational erosion control measure

provozní protierozní opatření [eko.]

operational amplifer

operační zesilovač [el.]

measure up

vyhovět v:

measure of value

míra hodnoty

measure of stability

míra stability [tech.]

measure of economic welfare

měřítko ekonomického blahobytu [eko.]

made-to-measure

vyrobený na míru

forest-technical soil conservation measure

lesnickotechnické protierozní opatření [eko.]

forest-technical antierosion measure

lesnickotechnické protierozní opatření [eko.]

costs, operational

náklady, provozní [eko.]

comprehensive measure

všeobsáhlá míra

antierosion system

protierozní soustava [eko.]

antierosion soil protection

protierozní ochrana půdy [eko.]

antierosion soil conservation

protierozní ochrana půdy [eko.]

antierosion measure

protierozní opatření [eko.]

antierosion dike

protierozní hrázka [eko.]

antierosion berm ditch

protierozní záchytný příkop [eko.]

antiaccidental measure

protihavarijní opatření [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena