Online slovník a překladač

Výsledek překladu operational erosion control measure

Počet nalezených překladů: >100 (0.00224 s)

operational erosion control measure

provozní protierozní opatření [eko.]

measure

mez
míra
opatření
změřit
dávkovat v:
míra, rozsah [eko.]
brát míru
rozsah n:
odměřit v:
meřítko
odměrka n:
ocenit v:
měřítko n:
měřit

control

kontrola n:
kontrolní adj:
kontrolovat v:
ovládání n:
ovládat v:
regulace n:
správa n:
řídící adj:
dozor n:
řízení
řídit
vedení n:
vláda n:

operational

provozní adj:
operační adj:
funkční adj:

self-control

sebeovládání n:
sebekontrola n:

rent control

kontrola nájemného
regulace nájemného

price control

cenová kontrola
cenová regulace

measure out

naměřit v:
odměřit v:

erosion

eroze
rozrušení

birth control

populační kontrola
antikoncepce n:

yard measure

pravítko

x-ray control

ovládání rentgenu n: [med.] 6 6

welfare measure

měřítko blahobytu [eko.]

weed control

potírání plevelů [eko.]

water flow erosion

proudová eroze [eko.]

water erosion factor

faktor vodní eroze [eko.]

water erosion

vodní eroze [eko.]

under control

pod kontrolou

tolerated erosion

tolerovaná eroze [eko.]

technical soil conservation measure

technické protierozní opatření [eko.]

technical antierosion measure

technické protierozní opatření [eko.]

tape measure

svinovací metr n:

stage of erosion exposure

míra erozního ohrožení [eko.]

soil erosion

eroze půdy [eko.]

soil conservation measure

protierozní opatření [eko.]

side erosion

boční eroze [eko.]

shift erosion

posuvná eroze [eko.]

sheet erosion

plošná eroze [eko.]

remote control

dálkové ovládání

quality control

řízení kvality

protective measure of waters

opatření pro ochranu vod [eko.]

protective measure for plants

ochranné opatření u rostlin [eko.]

operational performance indicator

indikátor profilu provozu [eko.]

operational antierosion measure

provozní protierozní opatření [eko.]

operational amplifer

operační zesilovač [el.]

normal erosion

normální eroze [eko.]

measure up

vyhovět v:

measure of value

míra hodnoty

measure of stability

míra stability [tech.]

measure of economic welfare

měřítko ekonomického blahobytu [eko.]

made-to-measure

vyrobený na míru

historical erosion

historická eroze [eko.]

gully erosion

výmolová eroze [eko.]

ground erosion

dnová eroze (toku) [eko.]

forest-technical soil conservation measure

lesnickotechnické protierozní opatření [eko.]

forest-technical antierosion measure

lesnickotechnické protierozní opatření [eko.]

erosion spring

erozní pramen [eko.]

erosion risk rain

erozně nebezpečný déšť [eko.]

erosion rill

erozní rýha [eko.]

erosion interval

erozní cyklus [eko.]

erosion furrow

erozní brázda [eko.]

erosion cycle

erozní cyklus [eko.]

erosion base line

erozní základna [eko.]

erosion area

erozní oblast [eko.]

drop erosion

kapková eroze [eko.]

costs, operational

náklady, provozní [eko.]

contemporaneous erosion

soudobá eroze [eko.]

comprehensive measure

všeobsáhlá míra

birth-control

antikoncepce n:

biological control

biologický boj [eko.]

arms control

kontrola zbrojení n:

antierosion measure

protierozní opatření [eko.]

antiaccidental measure

protihavarijní opatření [eko.]

anthropogenic erosion

antropogenní eroze [eko.]

agenda control

řízení agendy [eko.]

admissible erosion

přípustná eroze [eko.]

accelerated erosion

zrychlená eroze [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena