Online slovník a překladač

Výsledek překladu siphon off

Počet nalezených překladů: >100 (0.00241 s)

siphon off

vysát v:

set off

oddělit
podtrhnout
rozjet se
vyčlenit v:
vydat se
vyvolat
zdůraznit
zvýraznit
odpálit např. nálož
přivést k výbuchu např. nálož
roznítit např. nálož
dát vyniknout
vyrazit na cestu
být příčinou začátku
spustit např. nálož

off

ze
vypnuto
pryč n:
vypnutý adj:
se
s
z

run off

odběhl
odběhnout
vytisknout v:
kopírovat v:
xeroxovat v:

sell off

odprodat v:
rozprodat v:
rozprodávat v:
vyprodat v:

rip off

krást [slang.]
okrást [slang.]
podvádět [slang.]
šidit [slang.]

siphon

odčerpat v:
trubice n:
sifon n:

reel off

odmotat v:
odvíjet v:
odříkat v:

pay off

vyplatit v:
splatit v:
doplatit v:

pair off

dohodit v:
dát dohromady v:
spárovat v:

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

seal off

zablokovat v:
zatarasit v:

sawn-off

s upilovanou hlavní adj:
zkrácený adj:

run-off

odtékající potoky dešťové vody
přetok

round off

zakulatit v:
zaokrouhlit v:

ripped off

odtrhnul
ošizený adj:

rip-off

zlodějna n:
krádež

peed off

nasraný adj: [vulg.]
nasraný na (někoho/něco) adj: [vulg.]

pay-off

výtěžek n:
výnos n:

pass off

probíhat v:
udát se

off-white

šedobílý adj:
našedlý adj:

off-stage

za scénou
v zákulisí

siphon bottle

sifón n:

separate off

oddělit v:

send-off

přijít se rozloučit

send off

odeslat v:

sell-off

odprodej

see off

vyprovodit v:

sawed-off

upilovaný

rush off

vyřítit se

rub off

obrousit v:

roll off

drmolit v:

roar off

odjet v:

rinse off

spláchnout v:

rake-off

brát peníze v:

rake off

shrábnout v:

put off

odkládat v:

push off

odsunout v:

peel off

odloupnout v:

partition off

rozdělit v:

pare off

odkrojit v:

pan off

proplachovat v:

one-off

jednorázový adj:

off-spring

sekundární částice

off-season

mimo sezónu

off-screen

mimo plátno

off-road

terénní adj:

off-piste

mimo sjezdovku

off-peak

mimošpičkový adj:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena