Online slovník a překladač

Výsledek překladu sister-in-law

Počet nalezených překladů: >100 (0.00267 s)

sister-in-law

švagrová

law

právní adj:
právní stav
pravidlo
právo
zákon
právní řád
řád n:

in

dovnitř n:
v (loc)
ve (loc)
uvnitř

in-road

zásah
nájezd
vpád

in-house

domácí
podomácku
vnitropodnikový

common law

zvykové právo
obecné právo
obyčejné právo

sister

ošetřovatelka
sestra

parent-in-law

tchyně n:
tchán n:

law-abiding

dodržující zákony
poslušný adj:

keep in

udržovat v:
uchovávat

interest in

podíl v n:
zájem o

in-group

zasvěcenci
zájmová skupina

canon law

církevní právo
kanonické právo

break the law

porušit zákon
porušení zákona [eko.]

soul sister

sestra černoška n:

sons-in-law

zeťové

son-in-law

zeť

sisters-in-law

švagrové - ženy

sister company

sesterské společnosti [eko.]

plug in

zasunout v:

patent law

patentové právo

parents-in-law

tchán a tchyně

mothers-in-law

tchyně pl.

mother-in-law

tchyně

mercantile law

obchodní zákon [eko.]

martial law

stanné právo

law-suit

soudní pře

law of increasing costs

zákon rostoucích nákladů [eko.]

law of diminishing returns

zákon klesajících výnosů [eko.]

law of diminishing marginal utility

zákon klesající mezní užitečnosti [eko.]

law of diminishing marginal productivity

zákon klesající marginální produktivity [eko.]

law of comparative advantage

zákon komparativních výhod [eko.]

kick in

rozkopnout v:

jump in

naskočit v:

jam in

vecpat v:

involved in

spojený s

international law

mezinárodní zákon [eko.]

inhere in

nacházet se v

in-tray

box na nevyřízené dokumenty

in-store

skladový adj:

in-service

během práce

in-process

rozpracovaný adj:

in-patient

hospitalizovaný pacient

in-law

příbuzní ze strany partnera n:

in-joke

vtip pro zasvěcené

in-flight

prováděný za letu

in-depth

hloubkový adj:

in-car

umístěný ve voze

in-between

mezi adv:

in writing

písemnou cestou

half-sister

nevlastní sestra n:

half sister

nevlastní sestra n:

foster-sister

soukojenka n:

fathers-in-law

tchánové

father-in-law

tchán n:

family law

rodinné právo

ex facto law

retroaktivní právní předpis [práv.]

due process of law

řádné soudní řízení n:

definition of law

znění zákona

daughters-in-law

snachy

daughter-in-law

snacha

control law

zákon řízení [tech.]

common-law

zvykové právo

commercial law

obchodní právo [eko.]

civil law

civilní právo

bye-law

místní předpis

bye law

místní předpis

brush with the law

trestný čin

brothers-in-law

švagři

brother-in-law

švagr

above the law

nepodléhající zákonům

a law

zákon

Say's Law.

Sayův zákon [eko.]

Okun's Law.

Okunův zákon [eko.]

Law of Supply and Demand

zákon nabídky a poptávky

Law of Diminishing Utility

zákon klesajícího užitku

C-in-C

vrchní velitel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena