Online slovník a překladač

Výsledek překladu sisters-in-law

Počet nalezených překladů: >100 (0.00201 s)

sisters-in-law

švagrové - ženy

law

právní stav
právo
právní řád
zákon
řád n:
právní adj:
pravidlo

in-road

zásah
zasahování
nájezd
vpád

in brief

krátce
stručně
ve stručnosti
stručné adj:

in

dovnitř n:
uvnitř
v (loc)
ve (loc)

common law

obyčejné právo
obecné právo
zvykové právo

parent-in-law

tchyně n:
tchán n:

law-abiding

poslušný adj:
dodržující zákony

in detail

podrobně
detailně

in a trice

okamžitě [fráze]
na jeden zátah [fráze]

in a stew

v bryndě
v rozpacích

in a nutshell

ve zkratce
v kostce [fráz.]

canon law

církevní právo
kanonické právo

break the law

porušení zákona [eko.]
porušit zákon

weird sisters

sudičky

sons-in-law

zeťové

son-in-law

zeť

sisters

sestry n: pl.

sister-in-law

švagrová

patent law

patentové právo

parents-in-law

tchán a tchyně

mothers-in-law

tchyně pl.

mother-in-law

tchyně

mercantile law

obchodní zákon [eko.]

martial law

stanné právo

law-suit

soudní pře

law of increasing costs

zákon rostoucích nákladů [eko.]

law of diminishing returns

zákon klesajících výnosů [eko.]

law of diminishing marginal utility

zákon klesající mezní užitečnosti [eko.]

law of diminishing marginal productivity

zákon klesající marginální produktivity [eko.]

law of comparative advantage

zákon komparativních výhod [eko.]

international law

mezinárodní zákon [eko.]

inhere in

nacházet se v

in-tray

box na nevyřízené dokumenty

in-store

skladový adj:

in-service

během práce

in-process

rozpracovaný adj:

in-patient

hospitalizovaný pacient

in-law

příbuzní ze strany partnera n:

in fact

ve skutečnosti

in essence

v podstatě

in error

omylem adv:

in effect

ve skutečnosti adv:

in contrast

na rozdíl

in color

barevně

in bulk

volně sypaný

in between

mezi prep:

in advance

předem

in addition

dodatečně

in a jiffy

za moment

in Britain

Britanie

fathers-in-law

tchánové

father-in-law

tchán n:

family law

rodinné právo

ex facto law

retroaktivní právní předpis [práv.]

due process of law

řádné soudní řízení n:

definition of law

znění zákona

daughters-in-law

snachy

daughter-in-law

snacha

control law

zákon řízení [tech.]

common-law

zvykové právo

commercial law

obchodní právo [eko.]

civil law

civilní právo

bye-law

místní předpis

bye law

místní předpis

brush with the law

trestný čin

brothers-in-law

švagři

brother-in-law

švagr

above the law

nepodléhající zákonům

a law

zákon

Say's Law.

Sayův zákon [eko.]

Okun's Law.

Okunův zákon [eko.]

Law of Supply and Demand

zákon nabídky a poptávky

Law of Diminishing Utility

zákon klesajícího užitku

C-in-C

vrchní velitel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena