Online slovník a překladač

Výsledek překladu sit tight

Počet nalezených překladů: 34 (0.00099 s)

sit tight

sedět jako pěna n:

sit

posadit v:
sedět
sit/sat/sat v: [neprav.]
zasedat v:
posadit se

sit down!

posaď se
posaďte se
sedněte si
sedni si

tight

těsný adj:
pevný adj:
přiléhavý adj:

sit up

vzpřímit se
vysedávat v:
ponocovat v:

tight-knit

sepjatý
pevně spojený

tight-fisted

lakomý adj:
skoupý adj:

sit down

sedat si
sednout si

gas-tight

plynotěsný adj:
neprodyšný adj:

air-tight

neprodyšný adj:
vzduchotěsný adj:

tight-money policy

politika těžko dostupných peněz

tight-lipped

tajnůstkářský adj:

tight money

těžko dostupné peníze

sit-in

okupační akce

sit-down

u stolu

sit back

sedět nečinně

hang on tight

sotva se držet na nohou v:

baby-sit

hlídat v:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena