Online slovník a překladač

Výsledek překladu sit-in

Počet nalezených překladů: >100 (0.00254 s)

sit-in

okupační akce

sit

sedět
sit/sat/sat v: [neprav.]
posadit v:
posadit se
zasedat v:

sit down!

sedni si
sedněte si
posaďte se
posaď se

in-road

zasahování
nájezd
vpád
zásah

in brief

stručné adj:
ve stručnosti
stručně
krátce

in

uvnitř
v (loc)
ve (loc)
dovnitř n:

sit up

vysedávat v:
ponocovat v:
vzpřímit se

let in

nechat vejít
vpustit v:
pustit dovnitř

lead-in

úvodní poznámka
svod n:
uvedení n:

in-house

domácí
vnitropodnikový
podomácku

sit down

sedat si
sednout si

keep in

uchovávat
udržovat v:

interest in

zájem o
podíl v n:

in-group

zájmová skupina
zasvěcenci

in writing

písemně
písemnou cestou

in use

používaný
v užívání

in tune

naladěný adj:
v souzvuku

in time

včas
časem

in short

zkrátka
slovem

in addition

navíc
dodatečně

in a trice

okamžitě [fráze]
na jeden zátah [fráze]

sit-down

u stolu

sit tight

sedět jako pěna n:

sit back

sedět nečinně

lead in

vyústit v:

lay in

zásobit se

kick in

rozkopnout v:

jump in

naskočit v:

jam in

vecpat v:

involved in

spojený s

inhere in

nacházet se v

in-tray

box na nevyřízené dokumenty

in-store

skladový adj:

in-service

během práce

in-process

rozpracovaný adj:

in-patient

hospitalizovaný pacient

in-law

příbuzní ze strany partnera n:

in-joke

vtip pro zasvěcené

in-flight

prováděný za letu

in-depth

hloubkový adj:

in-car

umístěný ve voze

in-between

mezi adv:

in vivo

zaživa n:

in vitro

in vitro

in vain

nadarmo

in turn

pro změnu

in touch

ve spojení n:

in toto

vcelku

in total

dohromady

in step

ve fázi

in situ

na místě adv:

in singles

jednotlivé adj:

in silence

mlčky

in sight

v dohledu

in question

zmíněný

in between

mezi prep:

in advance

předem

in action

v akci

in absentia

v nepřítomnosti

in a word

slovem

in a way

způsobem

in a stew

v bryndě

hang in

vydržet v:

baby-sit

hlídat v:

C-in-C

vrchní velitel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena