Online slovník a překladač

Výsledek překladu site of special scientific interest

Počet nalezených překladů: >100 (0.00156 s)

site of special scientific interest

site of special scientific interest SSSI [eko.]
SSSI site of special scientific interest [eko.]

special

speciální adj:
specifický adj:
mimořádný adj:
neobyčejný adj:
speciál n:
zvláštní, odborný adj:
nestandardní adj:
zvláštní adj:

site

prostor n:
dějiště
stanice n:
internetová stránka n:
místo n:
parcela n:
poloha

interest

zisk n:
zajímavost n:
úroky
úrok n:
zajímat
zájem n:

of

z
vyjádření druhého pádu
ze
od n:
na n:

scientific

přírodovědecký adj:
racionální
vědecký
exaktní

compound interest

složený úrok [eko.]
složené úročení
úrok z úroků

special delivery

expres
spěšná zásilka

special charges

zvláštní poplatky
zvláštní výdaje

simple interest

jednoduché úrokování n:
jednoduchý úrok

non-interest-bearing

bezúročná půjčka
nezúročitelný adj:

interest rate

úroková sazba
úroková míra

interest in

podíl v n:
zájem o

controlling interest

majorita akcií
kontrolní balík akcií

International Council of Scientific Unions

International Council of Scientific Unions ICSU [eko.]
ICSU International Council of Scientific Unions [eko.]

waste disposal site

skládka odpadu [eko.]

waste bin site

stanoviště nádob na odpad [eko.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

take an interest in

zajímat se o (acc)

special-interest theory of regulation

teorie regulace zvláštního úroku [eko.]

special water

zvláštní voda [eko.]

special waste

zvláštní odpad [eko.]

special landscape conservation

speciální ochrana krajiny [eko.]

special irrigation

zvláštní závlaha [eko.]

special effects

speciální efekty

special education

speciální pedagogika

special botany

speciální botanika [eko.]

self-interest

soukromý zájem

real interest rate

reálná úroková míra [eko.]

public-interest theory of regulation

teorie regulace veřejného zájmu [eko.]

pay interest

vynášet úrok v:

on-site risk

riziko 'on site' [eko.]

on-site

místní adj:

off-site risk

riziko 'off site' [eko.]

of each of

každého

of a number of

počtu

non-scientific

nevědecký

nominal interest rate

nominální úroková míra [eko.]

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

make special

ozvláštnit

majority interest

většinový podíl n:

interest-free credit /loan/

bezúročná půjčka [eko.]

interest running

úročení n:

interest rate margin

rozdíl mezi úrokovou mírou u půjčky a deposit [eko.]

interest rate /rate of interest/

úroková sazba [eko.]

interest income

příjem z úroků [eko.]

fixed interest rate

fixní úroková sazba

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

earn interest

vynášet úrok

dumping site

skládka odpadu [eko.]

debit interest rate

debetní úroková míra

contaminated site sanitation

sanace staré zátěže [eko.]

contaminated site

stará zátěž (odpady) [eko.]

construction site

staveniště

caravan site

autokemping

camping site

autokemping

building site

staveniště

bearing interest

úročení n:

bear interest

vynášet úrok

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

Saturday-night special

americká televizní show

Saturday night special

americká televizní show

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena