Online slovník a překladač

Výsledek překladu six pairs of

Počet nalezených překladů: >100 (0.00238 s)

six pairs of

šestery

of

vyjádření druhého pádu
z
ze
od n:
na n:

sort of

trochu
jaksi
tak nějak
více méně

six

šestka n:
zadek n: [let.] [slang.]
šest n:
šestiválec n:

unheart-of

bezpříkladný adj:
neznámý adj:
neslýchaný adj:

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

come of

dopadnout
konat
upadnout

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

unheard-of

neznámý adj:
neslýchaný adj:

six-pack

vypracované břišní svaly n: [žert.]
balení šesti kusů

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

pairs

páry n: pl.
dvojice n: pl.

kind of

druh n:
trochu

diminutive of

dívenka
dívka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

undreamt-of

netušený adj:

undreamed-of

netušený adj:

two pairs of

dvoje

twenty-six

dvacet šest

tired of

unavený adj:

three pairs of

troje

thirty-six

třicet šest

think of

pomyslet na (acc)

ten pairs of

desatery

talk of

hovořit o

somebody of

kohosi

some of

několik

sixty-six

šedesát šest

six-shooter

šestiranný revolver

six sets of

šestery

six hundredth

šestistý

six hundred

šest set

sick of

nemocný adj:

seventy-six

sedmdesát šest

seven pairs of

sedmery

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

of each of

každého

of a number of

počtu

number six

šestka

number of

řada

nine pairs of

devatery

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

hear of

slyšet o

half-past six

půl sedmé

give it the deep six

vykašlat se na to

full of

plno

four pairs of

čtvery

forty-six

čtyřicet šest

five pairs of

patery

fifty-six

padesát šest

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

eight pairs of

osmery

dream of

snít o něčem

deep six

potopit [amer.]

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena