Online slovník a překladač

Výsledek překladu six sets of

Počet nalezených překladů: >100 (0.00287 s)

six sets of

šestery

of

na n:
ze
od n:
z
vyjádření druhého pádu

six

zadek n: [let.] [slang.]
šestiválec n:
šest n:
šestka n:

out of

vedoucí z
z conj:
mimo adv:
ze conj:

unheart-of

neslýchaný adj:
bezpříkladný adj:
neznámý adj:

sets

soupravy n: pl.
nastavuje v:
sady n: pl.

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

unheard-of

neslýchaný adj:
neznámý adj:

six-pack

vypracované břišní svaly n: [žert.]
balení šesti kusů

lots of

hodně,spousta
hodně

kind of

druh n:
trochu

diminutive of

dívenka
dívka

come of

konat
dopadnout

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

what of

co s

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unthought-of

nevzpomenutý adj:

undreamt-of

netušený adj:

two sets of

dvoje

twenty-six

dvacet šest

three sets of

troje

thirty-six

třicet šest

ten sets of

desatery

sixty-six

šedesát šest

six-shooter

šestiranný revolver

six pairs of

šestery

six hundredth

šestistý

six hundred

šest set

seventy-six

sedmdesát šest

seven sets of

sedmery

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of such

takové adj:

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number six

šestka

number of

řada

nine sets

devatery

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

half-past six

půl sedmé

give it the deep six

vykašlat se na to

four sets

čtvery

forty-six

čtyřicet šest

five sets

patery

fifty-six

padesát šest

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

eight sets

osmery

dream of

snít o něčem

deep six

potopit [amer.]

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

approve of

schvalovat co [id.]

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena