Online slovník a překladač

Výsledek překladu sixty-one

Počet nalezených překladů: >100 (0.0022 s)

sixty-one

šedesát jedna

one

kdosi
jeden
jediný adj:
jedna
jedno
jednotka n:
jednička n:
někdo

one´s own

svoje (various cases)
své (cases of)
vlastní
svůj
svá (fem/neuter pl)

sixty-nine

vzájemně provozovat orální sex v:
šedesát devět
orální sex n:

one by one

po jednom
jeden po druhém
jeden za druhým

one-way

nevratný adj:
jednosměrný

one-sided

jednostranný
nerovný

one-shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

one-man

samostatný adj:
individuální adj:

one shot

neperiodický adj:
jednorázový adj:

number one

číslo jedna
jednička

no one

ani jeden
nikdo pron:

waste one's time

zdržovat v:

under one's win

pod ochranné křídla [fráz.]

twenty-one

dvacet jedna n:

thirty-one

třicet jedna n:

that one

tamto

tell one's story

vypovídat v:

sixty-two

šedesát dva n:

sixty-three

šedesát tři

sixty-six

šedesát šest

sixty-seven

šedesát sedm

sixty-second

šedesátý druhý

sixty-fourth note

šedesátá čtvrtá poznámka n:

sixty-fourth

šedesátý čtvrtý

sixty-four

šedesát čtyři

sixty-five

šedesát pět

sixty-fifth

šedesátý pátý adj:

sixty-eight

šedesát osm

sixty

šedesát

shake one´s head

zakroutit hlavou

one-way trade

jednostranný obchod [eko.]

one-way road

jednosměrná komunikace

one-upmanship

snaha trumfnout kolegy

one-track

specializovaný adj:

one-to-one

vzájemný adj:

one-time

bývalý

one-thousandth

jedna tisícina n:

one-third

jedna třetina n:

one-step

druh tance

one-sixth

jedna šestina n:

one-sidedness

jednostrannost n:

one-sidedly

jednostranně adv:

one-shot sampling

jednorázový odběr vzorku(vody) [eko.]

one-seventh

jedna sedmina n:

one-piece

jednodílný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one-off

jednorázový adj:

one-ninth

jedna devítina n:

one-millionth

jedna milióntina n:

one-liner

jednořádkový např. program

one-horse

malý a nedůležitý

one-half

polovina n:

one-eyed

jednooký adj:

one-dimensional

jednorozměrný adj:

one-click

na jedno kliknutí

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

one thousand

jeden tisíc n:

one set

jedny

one percent

jedno procento n:

one on one

jeden na jednoho

one more

ještě jeden

one hundred

jedno sto adj:

one cannot

nelze

one can

lze

one another

jeden druhého

no-one

nikdo

ninety-one

devadesát jedna

into one

v jedno

forty-one

čtyřicet jedna n:

fifty-one

padesát jedna n:

every one

každý adj:

any one

kdokoliv

a tall one

silný alkohol

a short one

sklenka whisky

a game one

nekompromisní hráč

Number One

první důstojník [nám.]

A one

nejvyšší kvality

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena