Online slovník a překladač

Výsledek překladu size down

Počet nalezených překladů: >100 (0.00234 s)

size down

uspořádat sestupně podle velikosti v:

size

klížit v:
lepidlo
číslo
velikost n:
vzrůst
dimenzovat v:
rozměr n:
klížidlo
vyměřit v:
velikostní
dimenze n:
klih n:
formát n:

down

zkormoucený adj:
dole adv:
poklesnout v:
dolů adv:
smutný adj:
shodit v:

srazit v:
prachové peří
sestřelit v: [let.] [voj.]
snížit v:

nail down

utvrdit v:
upevnit v:
přikovat v:
podchytit v:
donutit k vyjádření n:
přitlouci
přibít
přesně definovat

quiet down

utišit se
uklidnit v:
utišit v:
ztišit v:
uklidnit se

size up

ujasnit si v:
vytvořit si názor v:
hodnotit v:
odhadnout v:

settle down

usadit se v:
usídlit se v:
ustálit se v:

ram down

udusat v:
upěchovat v:
zarazit v:

put down

zarazit v:
zaznamenat v:
utlačovat v:

mark down

snížit cenu
snížit ceny
ohodnotit v:

lie down

lehnout v:
lehnout si
lehat si

full-size

v životní velikosti
nezmenšený adj:
v plné velikosti

set down

stanovit v:
určit v:

scale down

zmenšit v:
zredukovat v:

run-down

vyčerpaný adj:
utahaný adj:

run down

dohnat v:
dobíhat v:

rub down

osmirkovat
sedřít

roll down

skulit se
valit se dolů

ride down

sjet
sjíždět

queen-size

menší adj:
rozměr postele

note down

zapsat (si) v:
zapisovat (si) v:

send down

vyloučit v:

round down

zaokrouhlit dolů

rope down

slaňovat v:

pocket-size

kapesní adj:

pass down

poslat v:

narrow down

zúžit v:

mow down

skosit v:

man-size

vhodný pro muže

lower down

níže adv:

low-down

čistá pravda n:

low down

nízko adv:

look down

shlížet v:

load down

naložit v:

live down

přežít

life-size

v životní velikosti

lie-down

odpočinek n:

let-down

zklamání n:

let down

nechat na holičkách

king-size

extra velký

edition size

náklad

cut you down to size

zranit tvé sebevědomí

critical minimum size.

kritická minimální velikost [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena