Online slovník a překladač

Výsledek překladu size up

Počet nalezených překladů: >100 (0.00214 s)

size up

odhadnout v:
hodnotit v:
vytvořit si názor v:
ujasnit si v:

size

klížidlo
klížit v:
klih n:
formát n:
dimenze n:
velikostní
rozměr n:
dimenzovat v:
číslo
velikost n:
vzrůst
vyměřit v:
lepidlo

set up

zavést
zřídit v:
zařídit v:
založit v:
vytvořit v:
ustavit v:
sestavit v:

puff up

naběhnout v:
vynášet v:
otéci v:
vychvalovat v:
nafouknout v:

up

nahoře
na
nahoru
vzhůru

push-up

podprsenka se zdvojenou výstuží a kosticí n:
klik n: [sport.]
vytlačit v:
zvednout v:

screw up

zpackat
šroubovat
zašroubovat

rise up

povstat v:
vzbouřit se
napřímit se

rip up

roztrhat
roztrhávat
roztrhnout

put-up

smyšlený adj:
nastražený adj:
falešný adj:

put up

vybudovat v: [frsl.]
postavit v: [frsl.]
vyvěsit v:

push up

vztlačit v:
vytlačit v:
zvednout v:

pump up

pumpovat v:
napumpovat v:
nahustit v:

pull up

vytáhnout v:
povytáhnout v:
zastavit v:

full-size

nezmenšený adj:
v životní velikosti
v plné velikosti

set-up

sestava n:
podvod n:

send-up

satira n:
parodie n:

sell up

vyprodat v:
rozprodat v:

rev up

přidat otáčky
roztočit se

rack up

získat v:
dát dohromady v:

queen-size

menší adj:
rozměr postele

pull-up

motorest n:
shyb n: [sport.]

size down

uspořádat sestupně podle velikosti v:

settle up

vyřídit v:

serve up

servírovat v:

scrub up

pořádně si vydrhnout ruce před operací v:

screw (up)

zašroubovat

rub up

obnovit v:

roll-up

posuvný, roletový, skládací adj:

roll up

natáčet v:

ring up

zatelefonovat v:

rake up

odhrabat v:

raise up

nadzvednout v:

prop up

podpírat v:

press-up

klik n:

pound up

zavřít do ohrady v:

pop-up

neočekávaně se objevit

pocket-size

kapesní adj:

man-size

vhodný pro muže

life-size

v životní velikosti

king-size

extra velký

edition size

náklad

cut you down to size

zranit tvé sebevědomí

critical minimum size.

kritická minimální velikost [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena