Online slovník a překladač

Výsledek překladu skin-deep

Počet nalezených překladů: 44 (0.00118 s)

skin-deep

povrchní adj:

skin

škraloup n:
pleť n:
pokrýt kůží
kůže
slupka n:
pokožka n:

skin over

zahojit se
zarůst kůží
pokrýt se kůží

deep

hlubina n:
hluboký adj:
hluboko

by the skin of their teeth

stěží
velmi těsně

waist-deep

sahající do pasu adj:

skin-diver

sportovní potapěč

skin flick

porno film

seal skin

stoupací pásy na lyže n:

save your skin

zachráň si kuži

not deep

nehluboký adj:

knee-deep

po kolena n:

ice skin

ledová mázdra [eko.]

give it the deep six

vykašlat se na to

from deep

zhluboka

dump of radioactive wastes in deep underground spaces

úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách [eko.]

drainage with deep digging

drenáž s podrýváním [eko.]

dig deep

jít hluboko v:

deep-seated

vžitý adj:

deep-sea

hlubinný adj:

deep-rooted

zakořeněný adj:

deep-laid

dobře promyšlený

deep-fry

smažit v:

deep-frozen

hluboce zmrazený

deep-freezing

hluboké zmrazení n:

deep-freeze

silně zmrazit

deep space

hluboký vesmír

deep sleep

hluboký spánek

deep six

potopit [amer.]

deep pneumatic aeration

hluboká pneumatická aerace (vody) [eko.]

deep digging

podrývání [eko.]

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

beauty is only skin deep

nesuď lidi podle vzhledu

ankle-deep

po kotníky

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena