Online slovník a překladač

Výsledek překladu sky-high

Počet nalezených překladů: >100 (0.00221 s)

sky-high

přemrštěný adj:
závratný adj:

high

vysoký
vysoko
výsost n:
výšina n:
výška n:
vznešený adj:
tlaková výše [eko.]
střední škola
v plném proudu
vrcholný
vyvýšený
vysoké adj:
vrcholící
velký

high-toned

zásadový adj:
prvotřídní adj:
důstojný adj:
domýšlivý adj:
čestný adj:
aristokratický adj:

high-spirited

živý adj:
rozverný adj:
rozdováděný adj:

high-mindedness

velkomyslnost n:
ušlechtilost n:
šlechetnost n:

high jinks

legrace n:
rošťárna n:
skopičiny n:

blue sky

modrá obloha
snadný život
skvělá příležitost n:

big-sky thinking

mít nespoutanou mysl
nemít mysl omezenou hranicemi
zvažovat vše

sky

obloha n:
nebe n:

high-rise

výšková např. budova n:
věžák n:

high-resolution

mající vysoké rozlišení n:
s vysokým rozlišením adj:

high-principled

charakterní
zásadový adj:

high-powered

výkonný adj:
silný adj:

high-minded

velkomyslný adj:
ušlechtilý adj:

high-income

s vysokými příjmy adj:
s vysokým příjmem

high-handed

svévolný adj:
panovačný adj:

high-energy

energický adj:
s velkým elektrickým nábojem

high jumper

výškař
skokan do výšky

high jump

skok vysoký
skok do výšky

blow sky high

způsobit rozruch
naštvat mnoho lidí

waist-high

sahající po pás adj:

ultra-high

ultravysoká např. frekvence

sky-blue

azurový adj:

sky-ball serve

druh podání ve volejbale n: [sport.]

shoulder-high

vysoký po ramena n:

pie in the sky

nedosáhnutelný cíl [slang.]

knee-high

po kolena n:

junior high

7. a 8. stupeň střední školy v USA n:

high-tension

vysokonapěťový adj:

high-tech

na úrovni doby

high-strung

napjatý adj:

high-street

hlavní třída n:

high-speed

vysokorychlostní

high-sounding

honosný adj:

high-security

silně střežený

high-risk

rizikový adj:

high-ranking

vysoká hodnost n:

high-quality

vysoce kvalitní adj:

high-profile

přitahující pozornost n:

high-pitched

pronikavý adj:

high-performance

vysoce účinný

high-level

vysoký stupeň

high-heeled

s vysokými podpatky

high-hat

snobský adj:

high-handedness

panovačnost n:

high-grade

vysoce kvalitní adj:

high-flying

ambiciózní adj:

high-flyer

ctižádostivec n:

high-flown

výstřední adj:

high-flier

ctižádostivec n:

high-class

prvotřídní adj:

high profile

přitahující pozornost n:

high priest

velekněz

high pass

hornopropustní adj:

high noon

pravé poledne

high muckamuck

velká ryba (o člověku) n:

high light

vrcholové světlo

fly high

letět vysoko

fleecy sky

beránky

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena