Online slovník a překladač

Výsledek překladu slaughter of livestock

Počet nalezených překladů: >100 (0.00298 s)

slaughter of livestock

porážka

slaughter

masakrovat v:
krveprolití
porážka n:
zmasakrovat v:
vyvraždit v:
masakr n:

of

z
vyjádření druhého pádu
ze
na n:
od n:

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

livestock

živý inventář
skot
dobytek n:
hospodářská zvířata

of course

ovšem
pochopitelně
samozřejmě

dispose of

vyřídit v:
zbavit se
naložit s

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

of your

vašeho
vaší

of such

takových
takové adj:

of shares

akciový adj:
akcií

of my

mého
mojí

lots of

hodně
hodně,spousta

kind of

druh n:
trochu

diminutive of

dívenka
dívka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

warn of

varovat před v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unheart-of

bezpříkladný adj:

tired of

unavený adj:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

come of

konat

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

allocation of livestock

alokace domácího zvířectva [eko.]

ahead of

před

a touch of

příznaky nějaké nemoci

a question of

důležitý faktor

a lot of

hodně

a couple of

dvojice adj:

a case of

ukázka něčeho

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena