Online slovník a překladač

Výsledek překladu slave trade

Počet nalezených překladů: 96 (0.00223 s)

slave trade

otrokářství n:
obchod s otroky n:

trade name

jméno výrobku
název výrobku
výrobní název
obchodní název

trade

obchod
obchodovat [eko.]
živnostenský adj:
pasát n:

trade-off

kompromis n:
porovnání, kompromis [eko.]
substituční vztah

trade discount

rabat n:
obchodní srážka (sleva) [eko.]
obchodní rabat

free trade

svobodný obchod
svoboda obchodu
volný obchod

trade union

odborová organizace
odbory

trade secret

výrobní tajemství n:
obchodní tajemství n:

trade journal

obchodní katalog
podnikový časopis

terms of trade

obchodní podmínky [eko.]
směnné podmínky [eko.]

slave driver

otrokář n:
dozorce nad otroky n:

free trade zone

oblast volného obchod
zóna volného obchodu

free trade area

zóna volného obchodu [eko.]
oblast volného obchod

adverse balance of trade

nepříznivá /negativní/ obchodní bilance [eko.]
pasivní obchodní bilance

General Agreement on Tariffs and Trade

General Agreement on Tariffs and Trade GATT [eko.]
GATT General Agreement on Tariffs and Trade [eko.]

white slave

bílá otrokyně n:

volume of trade

objem obchodu [eko.]

visible trade (imports, exports)

viditelný obchod (dovozy, vývozy) [eko.]

unfavourable balance of trade

nepříznivá obchodní bilance [eko.]

trademark (trade name)

obchodní značka n: [eko.]

trade-in

koupě na protiúčet

trade with sb

obchodovat s kým

trade wind

pasát

trade unions

odbory pl.

trade unionist

odborář

trade terms

obchodní podmínky (srážka, sleva) [eko.]

trade surplus

obchodní přebytek [eko.]

trade statistics

obchodní statistika

trade st for st

vyměnit co za co

trade range

obchodní pásmo [eko.]

trade price

obchodní cena [eko.]

trade loss

obchodní ztráta [eko.]

trade in sth

obchodovat s čím

trade in st

obchodovat s čím

trade in

dát na protiúčet

trade gap

obchodní deficit [eko.]

trade fair

obchodní veletrh [eko.]

trade deficit

obchodní deficit /deficit obchodní bilance/ [eko.]

trade cycle

obchodní cyklus [eko.]

trade credit

obchodní úvěr [eko.]

trade bill

obchodní účet [eko.]

trade barriers

obchodní bariéry [eko.]

trade barrier

obchodní bariéra

trade balance (balance of trade)

obchodní bilance (rovnováha) [eko.]

trade balance

obchodní bilance

trade association

obchodní sdružení [eko.]

trade agreement

obchodní smlouva [eko.]

stock-in-trade

často používané nářadí

slave-driver

dozorce nad otroky

slave labor

otrocká práce n:

slave

otrok n:

reciprocal trade

vzájemný (reciproční) obchod [eko.]

rag trade

oděvní průmysl n: slang

punishment-detection trade-off

vztah trest-detekce [eko.]

overseas trade

cizí (zahraniční) obchod [eko.]

open trade

otevřený obchod

one-way trade

jednostranný obchod [eko.]

interregional trade-offs

meziregionální rozdíly [eko.]

international trade

mezinárodní obchod [eko.]

import trade

dovozní obchod [eko.]

home trade

domácí obchod [eko.]

free trade zone /free port/

zóna volného obchodu (volný přístav) [eko.]

foreign trade

zahraniční obchod

favourable balance of trade

příznivá obchodní bilance [eko.]

fair trade

přijatelný obchod [eko.]

export trade

vývozní obchod [eko.]

balance of trade /trade balance/

obchodní bilance /rovnováha/ [eko.]

balance of trade

obchodní bilance

Trade Certificate

živnostenský list

North American Free Trade Agreement (NAFTA).

Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) [eko.]

General Agreement on Tariffs and Trade /GATT/

Všeobecná dohoda o clech a obchodu [eko.]

European Free Trade Association /EFTA/

Evropská Asociace Volného Obchodu [eko.]

Convention on International Trade in Endangered Species ***

Convention on International Trade in Endangered Species *** [eko.]

Convention on International Trade in Endangered ***

CITES Convention on International Trade in Endangered *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena