Online slovník a překladač

Výsledek překladu slew rate

Počet nalezených překladů: >100 (0.00234 s)

slew rate

rychlost přeběhu [el.]

rate

vyměřit poplatek
sazba
vyměřit daň
sazba, míra, tarif, kurs [eko.]
taxovat v:
úměra n:
podíl n:
odhadnout v:
klasifikovat v:
poměr n:
rychlost n:
cenit v:
hodnotit v:
ocenit v:
ohodnotit v:
tarif n:
taxa n:

slew

slay/slew/slain v: [neprav.]
bažina n:
otočit v:
zabil v:

cut rate

sleva [amer.]
zlevněný adj:
laciný adj:
levný adj:

bank rate

úroková míra
bankovní diskont
bankovní sazba
diskontní sazba

market rate

tržní sazba (v závislosti na vztahu nabídky a poptávky po penězích)
tržní sazba
tržní taxa (sazba) [eko.]

first-rate

prvořadý adj:
vynikající adj:
prvotřídní

cut-rate

zlevněný adj:
levný adj:
laciný adj:

sampling rate

vzorkovací kmitočet
vzorkovací frekvence

rate of return

míra výnosnosti [eko.]
výnosová míra

lending rate

úrok na půjčku
zápůjční sazba

interest rate

úroková míra
úroková sazba

flat rate

plochá taxa /sazba/ [eko.]
paušální sazba

fixed rate

fixní sazba [eko.]
fixní taxa [eko.]

exchange rate

devizový kurz
měnový kurz

visit rate

návštěvnost n:

variable rate (floating rate)

proměnlivá sazba [eko.]

third-rate

méněcenný

tax rate

daňová sazba

standard rate

standartní sazba [eko.]

specific irrigation rate

specifický přítok závlahové vody [eko.]

specific inflow rate

specifický dávkový přítok [eko.]

second-rate

podřadný adj:

reduced rate

snížená taxa (sazba) [eko.]

real interest rate

reálná úroková míra [eko.]

rate-cap

úrokový strop n:

rate schedule

sazebník n:

rate of unemployment

míra nezaměstnanosti

rate of inflation

míra inflace

rate book

sazebník n:

rate base

růstová základna [eko.]

rate (of exchange)

kurs (směnárenský) n:

production rate

produkční výkon (limnologie) [eko.]

prime rate

prvotřídní sazba

outflow rate

odtok [eko.]

irrigation rate

závlahová dávka [eko.]

interest rate /rate of interest/

úroková sazba [eko.]

insurance rate

pojistné adj:

inflow rate

přítok [eko.]

inflation rate

míra inflace [eko.]

incidence rate

relativní incidence [eko.]

hazard rate

intenzita nebezpečí n: [tech.]

going rate

aktuální sazba [eko.]

flow rate

průtok [eko.]

flexible rate

pohyblivá úroková sazba

filtration rate

filtrační rychlost [eko.]

failure rate

intenzita poruch n: [tech.]

exchange rate /rate of exchange/

kurz valut [eko.]

exchage rate

směnný kurs [eko.]

employment rate

zaměstnanost n:

discount rate

diskontní sazba

dependency rate

míra závislosti (závislá míra) [eko.]

death-rate

úmrtnost n:

death rate

úmrtnost n:

coupon rate

kuponová sazba

capped rate

pohyblivá úroková sazba se stropem

borrowing rate

výpůjční sazba

birth-rate

porodnost n:

birth rate

porodnost

base rate

základní úroková sazba

bank flow rate

břehová voda [eko.]

average tax rate

průměrná sazba daně [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena