Online slovník a překladač

Výsledek překladu slice of bread

Počet nalezených překladů: >100 (0.00291 s)

slice of bread

krajíc

slice

plátek
krájet
krajíc
šlajs n:
nakrájet

of

z
na n:
od n:
vyjádření druhého pádu
ze

sort of

trochu
tak nějak
více méně
jaksi

bread

peníze n: [slang.]
chleba
živobytí n:
chléb

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

bread and butter

živobytí
obživa n:
chléb s máslem

because of

vzhledem k
kvůli (dat)
následkem

slice into

zakrojit v:
zaříznout v:

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

out of

ze conj:
z conj:

of your

vaší
vašeho

lots of

hodně
hodně,spousta

kind of

druh n:
trochu

hear of

doslechnout se o
slyšet o

bread-and-butter

obživa n:
živobytí

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

some of

několik

slice of meat

plátek masa

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

rye bread

žitný chléb n:

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

quick bread

druh chleba n:

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

our daily bread

chléb náš vezdejší

of works

děl

of shares

akciový adj:

of my

mého

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

full of

plno

fried bread

topinka

fancy bread

vánočka n:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

earn sb's bread as

vydělávat si na chleba jako v:

dream of

snít o něčem

diminutive of

dívenka

corn bread

kukuřičný chléb

come of

dopadnout

cake of

kus něčeho

bread/rolls

pečivo

bread dumpling

houskový knedlík

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena