Online slovník a překladač

Výsledek překladu slice of meat

Počet nalezených překladů: >100 (0.07896 s)

slice of meat

plátek masa

slice

krájet
krajíc
nakrájet
plátek
šlajs n:

of

ze
vyjádření druhého pádu
na n:
od n:
z

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

come of

dopadnout
konat
upadnout

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

smoked meat

uzené
uzené maso

slice into

zakrojit v:
zaříznout v:

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

red meat

ruďoši [amer.]
vepřové maso n:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mého
mojí

of course

pochopitelně
ovšem

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

white meat

bílé maso n:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

treatment (of poultry meat)

úprava (drůbežího masa)

tinned meat

masová konzerva

somebody of

kohosi

some of

několik

slice of bread

krajíc

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

sausage meat

prejt n:

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

meat

maso

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena