Online slovník a překladač

Výsledek překladu sliding irrigation hydrant

Počet nalezených překladů: >100 (0.00116 s)

sliding irrigation hydrant

výsuvný závlahový hydrant [eko.]

irrigation

závlahy [eko.]
závlaha [eko.]
zavodňování n:
zavlažování n:

sliding

sesouvání n:
klouzání
klouzavý adj:

total irrigation requirement

závlahové množství [eko.]
celková potřeba závlahové vody [eko.]

surface irrigation

povrchová závlaha [eko.]
gravitační závlaha [eko.]

irrigation machine

zavlažovač [eko.]
závlahový stroj [eko.]

infiltration irrigation

závlaha podmokem [eko.]
podpovrchová závlaha [eko.]

furrow irrigation

podmok z kanálů a příkopů [eko.]
závlaha brázdovým podmokem [eko.]

winter irrigation

zimní závlaha [eko.]

washing irrigation

promývací závlaha [eko.]

warming irrigation

oteplovací závlaha [eko.]

vegetation irrigation

vegetační závlaha [eko.]

subsurface irrigation

podpovrchová závlaha [eko.]

strip irrigation machine

pásový zavlažovač [eko.]

sprinkling irrigation machine

postřikovací stroj [eko.]

sprinkler irrigation

závlaha postřikem [eko.]

spray irrigation

závlaha postřikem [eko.]

specific irrigation rate

specifický přítok závlahové vody [eko.]

special irrigation

zvláštní závlaha [eko.]

sliding shoe

kluznice n:

sliding scale

pohyblivá stupnice

sliding door

posuvné dveře

sewage irrigation

závlaha odpadními vodami [eko.]

sewage broad irrigation

závlaha odpadními vodami [eko.]

rolling irrigation machine

valivý zavlažovač [eko.]

reserve irrigation norm

zásobní závlahová dávka [eko.]

reserve irrigation

zásobní závlaha [eko.]

preliminary irrigation

předosevní závlaha [eko.]

pre-vegetation irrigation

předvegetační závlaha n: [eko.]

pre-sowing irrigation

předosevní závlaha n: [eko.]

point irrigation

bodová závlaha n: [eko.]

moistening irrigation

doplňková závlaha [eko.]

localized irrigation

lokalizovaná závlaha [eko.]

irrigation water loss

ztráta závlahové vody [eko.]

irrigation water inflow

přítok závlahové vody [eko.]

irrigation water feeder

přiváděč závlahové vody [eko.]

irrigation water diversion

závlahový odběr [eko.]

irrigation water

závlahová voda [eko.]

irrigation type

druh závlahy [eko.]

irrigation system

závlahová soustava [eko.]

irrigation surface

závlahová plocha [eko.]

irrigation set

závlahová souprava [eko.]

irrigation service complex

závlahový provozní celek [eko.]

irrigation season

závlahové období [eko.]

irrigation schedule

plán závlah [eko.]

irrigation regime

režim závlah [eko.]

irrigation rate

závlahová dávka [eko.]

irrigation quality

jakost zavlažování [eko.]

irrigation pumping station

závlahová čerpací stanice [eko.]

irrigation piping section

závlahový řád [eko.]

irrigation pipe line

závlahové potrubí [eko.]

irrigation norm

závlahová dávka [eko.]

irrigation network

závlahová síť [eko.]

irrigation module

specifický přítok závlahové vody [eko.]

irrigation method

způsob závlahy [eko.]

irrigation machinery

závlahová technika [eko.]

irrigation line

závlahová linka [eko.]

irrigation interval

závlahový cyklus [eko.]

irrigation furrow

zavlažovací brázda [eko.]

irrigation flume

závlahový žlab [eko.]

irrigation equipment

závlahové zařízení [eko.]

irrigation dose

závlahová dávka [eko.]

irrigation delivery conduit

závlahový přivaděč [eko.]

irrigation cycle

závlahový cyklus [eko.]

irrigation canal

závlahový kanál [eko.]

irrigation branch pipe

závlahová odbočka [eko.]

irrigation area

závlahová oblast [eko.]

impulse irrigation

impulsní závlaha [eko.]

hydrant

hydrant n:

gravity irrigation

gravitační závlaha [eko.]

flush irrigation

závlaha výtopou [eko.]

flow irrigation

gravitační závlaha [eko.]

floodwater irrigation

povodňovací závlaha [eko.]

flood irrigation

závlaha výtopou [eko.]

fire hydrant

požární hydrant

fertilization irrigation

hnojivá závlaha [eko.]

effective irrigation requirement

užitečné závlahové množství [eko.]

effective irrigation depth

účinná hloubka provlažení [eko.]

drop irrigation

kapková závlaha [eko.]

drip irrigation

kapková závlaha

dispersion irrigation

disperzní závlaha [eko.]

desalting irrigation

promývací závlaha [eko.]

conserving irrigation norm

záchovná závlahová dávka [eko.]

conditioning irrigation

klimatizační závlaha [eko.]

complementary irrigation

doplňková závlaha [eko.]

border irrigation machine

pásový zavlažovač [eko.]

basin irrigation

závlaha výtopou [eko.]

average irrigation quantity

průměrné závlahové množství [eko.]

antifrost irrigation

protimrazová závlaha [eko.]

aerosol irrigation

aerosolová závlaha [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena