Online slovník a překladač

Výsledek překladu sliding scale

Počet nalezených překladů: 50 (0.00137 s)

sliding scale

pohyblivá stupnice

scale

stupnice měření
šupina n:
škála
miska vah
měřítko
stupnice, míra [eko.]
míra
váha n:

sliding

klouzavý adj:
sesouvání n:
klouzání

large-scale

velko
ve velkém měřítku
velkokapacitní

wage scale

mzdový tarif n:
úroveň mezd n:

scale factor

konstanta stupnice
měřítko n:

scale down

zmenšit v:
zredukovat v:

economies of scale

úspory v rozsahu produkce
úspory z rozsahu [eko.]

used on a wide scale

široce užívaný

small-scale enterprise

malé podnikání [eko.]

small-scale

v malém měřítku

small scale clean technologies

čisté technologie malých rozměrů [eko.]

sliding shoe

kluznice n:

sliding irrigation hydrant

výsuvný závlahový hydrant [eko.]

sliding door

posuvné dveře

scale of salary (salary list)

mzdová stupnice [eko.]

scale of economy

rozsah ekonomiky [eko.]

scale of charges (prices)

cenová stupnice [eko.]

scale insect

červec n:

scale back

omezit v:

saprobity scale

stupnice saprobity [eko.]

salary scale

platová stupnice

return to scale

výnos z rozsahu

plant damage scale

stupnice poškození rostlin [eko.]

pH scale

pH stupnice [chem.]

on a wide scale

naplno

minor scale

diatonická míra not

minimum efficient scale

Minimální efektivní rozsah [eko.]

major diatonic scale

velká diatonická stupnice n: [hud.]

large-scale clean technologies

širokospektrální čisté technologie [eko.]

international scale

mezinárodní měřítko

full-scale

totální adj:

fixed scale of charges

fixní rozsah poplatků [eko.]

diseconomies of scale

ztráty z rozsahu [eko.]

constant returns to scale

konstantní výnosy zrozsahu [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena