Online slovník a překladač

Výsledek překladu slim down

Počet nalezených překladů: >100 (0.00244 s)

slim down

zhubnout v:
zredukovat v:

put down

zaznamenat v:
zarazit v:
utlačovat v:
umlčet v:
uhasit v:
napsat si v:
zapsat si v:
omezit v:
pokořit v:
položit v:
porazit v:
potlačit v:
snížit v:

down

zkormoucený adj:

smutný adj:
dolů adv:
snížit v:
sestřelit v: [let.] [voj.]
prachové peří
srazit v:
shodit v:
dole adv:
poklesnout v:

slim

malinkatý adj:
zhubnout v:
tenký adj:
útlý adj:
štíhlý adj:
hubený adj:

lay down

vyznačit v:
stanovit v:
předepsat v:
položit v:
odložit v:
položit se

quiet down

uklidnit se
utišit se
uklidnit v:
utišit v:
ztišit v:

nail down

utvrdit v:
upevnit v:
přikovat v:
podchytit v:

ram down

zarazit v:
upěchovat v:
udusat v:

push down

stisknout v:
přitlačit v:
stlačit v:

mark down

ohodnotit v:
snížit ceny
snížit cenu

lie down

lehat si
lehnout v:
lehnout si

let down

zklamat v:
oklamat v:
nechat na holičkách

scale down

zmenšit v:
zredukovat v:

run-down

vyčerpaný adj:
utahaný adj:

run down

dohnat v:
dobíhat v:

rub down

sedřít
osmirkovat

roll down

valit se dolů
skulit se

ride down

sjíždět
sjet

pull down

strhl
strhnout v:

press down

stlačit v:
zatlačit v:

play down

snižovat význam v:
bagatelizovat v:

pipe down

sklapnout v:
ztichnout v:

lower down

níže adv:
níž adv:

send down

vyloučit v:

round down

zaokrouhlit dolů

rope down

slaňovat v:

pour down

stékat v:

pop down

zaskočit v:

plunge down

vnořit v:

mow down

skosit v:

low-down

čistá pravda n:

low down

nízko adv:

look down

shlížet v:

load down

naložit v:

live down

přežít

lie-down

odpočinek n:

let-down

zklamání n:

laid down

usazený, položený adj:

a slim chance

malá šance

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena