Online slovník a překladač

Výsledek překladu slip down

Počet nalezených překladů: >100 (0.00177 s)

slip down

sklouznout

slip

smyk n:
hráz n:
spustit v:
přeřeknout se v:
korektura n:
sesuv n:
proužek n:
povlak n:
míjet v:
selhání n:
odnož n:
uklouznout
klouznout
mihnout se v:
sklouznout sklouzl
omyl
sklouznout
dostat smyk v:
klouzat
lístek n:

down

dole adv:

dolů adv:
smutný adj:
poklesnout v:
zkormoucený adj:
shodit v:
srazit v:
snížit v:
prachové peří
sestřelit v: [let.] [voj.]

nail down

přikovat v:
přesně definovat
přibít
přitlouci
donutit k vyjádření n:

settle down

usídlit se v:
usadit se v:
ustálit se v:
uklidnit se v:

slip out

vyklouznout v:
proklouznout v:
vypařit se v:

shut down

uzavřít
zavřít
zastavení n:

pass down

poslat v:
postoupit v:
předat v:

set down

stanovit v:
určit v:

scale down

zmenšit v:
zredukovat v:

run-down

utahaný adj:
vyčerpaný adj:

run down

dobíhat v:
dohnat v:

rub down

sedřít
osmirkovat

roll down

valit se dolů
skulit se

pipe down

sklapnout v:
ztichnout v:

pin down

přimět v:
připíchnout v:

pay down

složit peníze hotově v:
platit hotově v:

note down

zapsat (si) v:
zapisovat (si) v:

lower down

níže adv:
níž adv:

slip-up

malá chyba n:

slip up

klopýtnout v:

slip over

navléknout v:

slip off

vyklouznout v:

slip into

vklouznout

slip in

dodat v:

slip away

proklouznout v:

shout down

okřiknout v:

shoot down

sestřelit v:

send down

vyloučit v:

sales slip

paragon n:

round down

zaokrouhlit dolů

rope down

slaňovat v:

ride down

sjíždět

put down

zapsat si v:

pink slip

vyhazov

peg down

připevnit v:

non-slip

neklouzavý adj:

narrow down

zúžit v:

material issue slip

výdejka n:

low-down

čistá pravda n:

low down

nízko adv:

look down

shlížet v:

load down

naložit v:

live down

přežít

lie-down

odpočinek n:

a slip of the tongue

vyslovená chyba n:

a slip of a girl

mladá dívka

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena