Online slovník a překladač

Výsledek překladu slip in

Počet nalezených překladů: >100 (0.00266 s)

slip in

dodat v:

slip into

vklouznout

slip

přeřeknout se v:
dostat smyk v:
sesuv n:
smyk n:
spustit v:
selhání n:
odnož n:
uklouznout
míjet v:
proužek n:
povlak n:
klouzat
klouznout
sklouznout sklouzl
omyl
sklouznout
hráz n:
korektura n:
lístek n:
mihnout se v:

in-road

zasahování
vpád
zásah
nájezd

in

v (loc)
uvnitř
ve (loc)
dovnitř n:

slip out

vyklouznout v:
proklouznout v:
vypařit se v:

let in

pustit dovnitř
vpustit v:
nechat vejít

lead-in

uvedení n:
úvodní poznámka
svod n:

in-house

podomácku
vnitropodnikový
domácí

lie in

spočívat v
tkvět v:

keep in

uchovávat
udržovat v:

interest in

zájem o
podíl v n:

in-group

zájmová skupina
zasvěcenci

in writing

písemně
písemnou cestou

in use

používaný
v užívání

in tune

v souzvuku
naladěný adj:

in time

časem
včas

slip-up

malá chyba n:

slip up

klopýtnout v:

slip over

navléknout v:

slip off

vyklouznout v:

slip down

sklouznout

slip away

proklouznout v:

sales slip

paragon n:

pink slip

vyhazov

non-slip

neklouzavý adj:

material issue slip

výdejka n:

listen in

poslouchat [amer.]

lie-in

lenošení n:

lead in

vyústit v:

lay in

zásobit se

kick in

rozkopnout v:

jump in

naskočit v:

jam in

vecpat v:

involved in

spojený s

inhere in

nacházet se v

in-tray

box na nevyřízené dokumenty

in-store

skladový adj:

in-service

během práce

in-process

rozpracovaný adj:

in-patient

hospitalizovaný pacient

in-law

příbuzní ze strany partnera n:

in-joke

vtip pro zasvěcené

in-flight

prováděný za letu

in-depth

hloubkový adj:

in-car

umístěný ve voze

in-between

mezi adv:

in words

slovy

in vivo

zaživa n:

in vitro

in vitro

in vain

nadarmo

in turn

pro změnu

in touch

ve spojení n:

in toto

vcelku

in total

dohromady

in advance

předem

a slip of the tongue

vyslovená chyba n:

a slip of a girl

mladá dívka

C-in-C

vrchní velitel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena