Online slovník a překladač

Výsledek překladu slip up

Počet nalezených překladů: >100 (0.00286 s)

slip up

klopýtnout v:

slip

hráz n:
spustit v:
přeřeknout se v:
povlak n:
smyk n:
sesuv n:
klouzat
klouznout
sklouznout sklouzl
omyl
proužek n:
dostat smyk v:
míjet v:
korektura n:
selhání n:
odnož n:
mihnout se v:
uklouznout
sklouznout
lístek n:

set up

ustavit v:
sestavit v:
nastavit v:
nalíčit v:
příprava n:
nastavení n:
zavést
založit v:
zařídit v:
zřídit v:

up

nahoru
nahoře
vzhůru
na

round up

zatknout v:
zaokrouhlit nahoru
provést zátah
sehnat v:

slip out

vyklouznout v:
vypařit se v:
proklouznout v:

rub up

vycídit v:
vyleštit v:
obnovit v:

rise up

napřímit se
povstat v:
vzbouřit se

rip up

roztrhávat
roztrhnout
roztrhat

put-up

smyšlený adj:
nastražený adj:
falešný adj:

put up

vyvěsit v:
postavit v: [frsl.]
vybudovat v: [frsl.]

push-up

podprsenka se zdvojenou výstuží a kosticí n:
klik n: [sport.]
vytlačit v:

push up

zvednout v:
vztlačit v:
vytlačit v:

pump up

nahustit v:
napumpovat v:
pumpovat v:

round-up

shánění např. dobytka n:
přehled n:

rough up

rozcuchat v:
zdrsnit v:

rev up

roztočit se
přidat otáčky

rack up

dát dohromady v:
získat v:

pull-up

shyb n: [sport.]
motorest n:

slip-up

malá chyba n:

slip over

navléknout v:

slip off

vyklouznout v:

slip into

vklouznout

slip in

dodat v:

slip down

sklouznout

slip away

proklouznout v:

shape up

formovat se v:

serve up

servírovat v:

send-up

satira n:

sales slip

paragon n:

ruffle up

zčechrat

rope up

přivázat v:

roll-up

posuvný, roletový, skládací adj:

roll up

natáčet v:

ring up

zatelefonovat v:

rake up

odhrabat v:

raise up

nadzvednout v:

pull up

povytáhnout v:

pink slip

vyhazov

non-slip

neklouzavý adj:

material issue slip

výdejka n:

a slip of the tongue

vyslovená chyba n:

a slip of a girl

mladá dívka

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena