Online slovník a překladač

Výsledek překladu slot machine

Počet nalezených překladů: 76 (0.00092 s)

slot machine

prodejní automat na mince n:
hrací automat na mince n:

slot

pozice n:
žlábek
škvíra n:
zdířka n:
volné místo
drážka n:
mezera n:
úsek n:
pouzdro n:
dělat štěrbinu v:
divadelní propadlo n:
vybrání n: [tech.]
slot na křídle letadla n: [let.]
štěrbina n:
otvor n:

machine

stroj
strojní
zpracovávat v:
strojový adj:

irrigation machine

závlahový stroj [eko.]
zavlažovač [eko.]

answering machine

záznamník n:
telefonní záznamník n:

wide-span irrigation machine

širokozáběrový zavlažovač [eko.]

washing machine

pračka

war machine

válečný stroj n:

voting machine

sčítačka volebních hlasů

vending machine

automat

threshing machine

mlátička n:

telephone answering-machine

telefonní záznamník

strip irrigation machine

pásový zavlažovač [eko.]

state machine

stavový automat n:

sprinkling irrigation machine

postřikovací stroj [eko.]

sprinkler cantilever irrigation machine

konzolový zavlažovač [eko.]

sewing-machine

šicí stroj

sewing machine

šicí stroj

rolling irrigation machine

valivý zavlažovač [eko.]

processing machine

výrobní stroj

pinball machine

hrací automat

passing machine

pasírka

mail slot

otvor pro poštu n:

magnetoelectric machine

elektromagnetický stroj n:

machine-works

strojírna n:

machine-readable

čitelný strojem

machine-oriented language

strojově orientovaný jazyk n: [it.]

machine-made

strojově vyrobené adj:

machine-gun

kulomet

machine-driven

strojem řízený adj:

machine-dependent

strojově závislý adj: [it.]

machine-controlled

strojem ovládaný adj:

machine translation

strojový překlad n:

machine tool

stroj

machine shop

strojní dílna n:

machine room

strojovna n:

machine plant

strojírna n:

machine learning

strojové učení n:

machine language

strojový jazyk

machine instruction

strojová instrukce

machine hour

hodina strojového času

machine gunner

kulometčík n:

machine gun

kulomet

machine engineering

strojařství n:

machine code

strojový kód [tech.]

linear irrigation machine

lineární zavlažovač [eko.]

hemming machine

šicí stroj n:

front wheel irrigation machine

čelní zavlažovač [eko.]

finite state machine

konečný automat [it.]

duplicating machine

kopírovací stroj

drainage machine

drenážní stroj [eko.]

ditch digging machine

příkopovač [eko.]

coffee machine

kávovar

center pivot irrigation machine

zavlažovač s pivotem [eko.]

cash machine

bankomat

border irrigation machine

pásový zavlažovač [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena