Online slovník a překladač

Výsledek překladu slotted drain

Počet nalezených překladů: 63 (0.00162 s)

slotted drain

štěrbinový drén [eko.]

slotted drainage

štěrbinová drenáž [eko.]

drain

výpusť
odvodňovat
odvést
vysoušet
vyprázdnit
vysát
odvodnit
drén [eko.]
trativod n: [stav.] 6 6
kanál
odtékat
drenáž
odpad n:
odčerpat
odliv
odkapat
odtok
odvodnění
vyčerpat
vypustit

slotted

drážkovaný
rýhovaný
štěrbinový

pipe drain

trubkový drén [eko.]
trubní drén [eko.]

drain pipe

okap n:
okapová roura

vertical drain

vertikální drén [eko.]

transversal drain

příčný drén [eko.]

tile drain

trubkový drén [eko.]

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

surface drain

odvodňovací příkop [eko.]

structure on drain tile irrigation network

objekt trubní závlahové sítě [eko.]

sporadic drain

ojedinělý drén [eko.]

pumping drain

čerpací drén [eko.]

protective drain

ochranný drén [eko.]

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

mole drain plow

krtčí pluh [eko.]

mole drain plough

krtčí pluh [eko.]

mole drain

krtčí drén [eko.]

main drain

hlavní drén [eko.]

longitudinal drain

podélný drén [eko.]

internal drain

vnitřní drén (hráze) [eko.]

intercepting drain

záchytný drén [eko.]

input resistance height of drain tile

vstupní odporová výška drenážní trubky [eko.]

infiltration drain

zasakovací drén [eko.]

earth drain

zemní drén [eko.]

drain trench filling

výplň drenážní rýhy [eko.]

drain trench backfilling

zásyp drenážní rýhy [eko.]

drain tile

drenážní trubka [eko.]

drain spacing

rozchod drénů [eko.]

drain length

délka drénu [eko.]

drain fitting

drenážní tvarovka [eko.]

drain depth

hloubka drénu [eko.]

covering of buried drain piping

zatrušování [eko.]

conducting drain

svodný drén [eko.]

collecting drain

sběrný drén [eko.]

building drain

ležaté potrubí [stav.]

brain drain

odliv mozků n:

absorptive drain

pohlcovací drén [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena