Online slovník a překladač

Výsledek překladu slotted drainage

Počet nalezených překladů: 86 (0.00197 s)

slotted drainage

štěrbinová drenáž [eko.]

drainage

vysoušení n:
drenáž
odvodňování n:
odvodnění [eko.]
vypouštění

slotted

drážkovaný
rýhovaný
štěrbinový

systematic drainage

systematické odvodnění [eko.]
systematická drenáž [eko.]

drainage network density

hustota drenážní sítě [eko.]
hustota odvodňovací sítě [eko.]

drainage network

odvodňovací síť [eko.]
drenážní síť [eko.]

drainage equipment element

odvodňovací prvek [eko.]
odvodňovací detail [eko.]

areal drainage

plošná drenáž [eko.]
plošné odvodnění [eko.]

zigzag drainage

protisměrná drenáž [eko.]

zig zag drainage

blesková drenáž [eko.]

vertical drainage

vertikální drenáž [eko.]

unsteady drainage flowing

neustálené drenážní proudění [eko.]

two-layer drainage

dvouetážová drenáž [eko.]

transversal drainage

příčná drenáž [eko.]

transient drainage flowing

tranzientní drenážní proudění [eko.]

tile drainage

trubková drenáž [eko.]

surface drainage

povrchové odvodnění [eko.]

successive drainage

postupné odvodnění [eko.]

subsurface drainage

podzemní odvodnění [eko.]

steady drainage flowing

ustálené drenážní proudění [eko.]

specific drainage discharge rate

specifický drenážní odtok [eko.]

slotted drain

štěrbinový drén [eko.]

sequential drainage

etapové odvodnění [eko.]

reservoir drainage period

doba prázdnění nádrže [eko.]

regulation drainage

regulační drenáž [eko.]

pumping drainage

odvodnění čerpáním [eko.]

pipe drainage

trubková drenáž [eko.]

outlet drainage canal

odpadní kanál [eko.]

open collecting drainage ditch

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

molening drainage

drenáž s krtkováním [eko.]

mole drainage

krtčí drenáž [eko.]

main drainage canal

hlavní odvodňovací kanál [eko.]

longitudinal drainage

podélná drenáž [eko.]

local drainage

místní odvodnění [eko.]

landfill drainage system

drenážní systém skládky [eko.]

land drainage

odvodňování půdy [eko.]

isolated drainage

ojedinělá drenáž [eko.]

horizontal drainage

horizontální drenáž [eko.]

gravity drainage

gravitační odvodnění [eko.]

excavationless technology of drainage construction

bezvýkopová technologie výstavby drenáže [eko.]

excavation technology of drainage construction

výkopová technologie výstavby drenáže [eko.]

drainage with digging

drenáž s podrýváním [eko.]

drainage with depth-loosening

drenáž s hloubkovým kypřením [eko.]

drainage with deep digging

drenáž s podrýváním [eko.]

drainage well

drenážní šachtice [eko.]

drainage water

drenážní voda [eko.]

drainage trench

drenážní rýha [eko.]

drainage tapening

páskování [eko.]

drainage system admission

zaústění odvodňovací soustavy [eko.]

drainage system

odvodňovací soustava [eko.]

drainage structure

drenážní objekt [eko.]

drainage pumping station

odvodňovací čerpací stanice [eko.]

drainage pipe line

drenážní potrubí [eko.]

drainage outlet structure

drenážní výusť [eko.]

drainage method

způsob odvodnění [eko.]

drainage machine

drenážní stroj [eko.]

drainage inspection well

drenážní šachtice [eko.]

drainage group

drenážní skupina [eko.]

drainage flowing

drenážní proudění [eko.]

drainage filter

drenážní filtr [eko.]

drainage equipment

odvodňovací zařízení [eko.]

drainage discharge module

specifický drenážní odtok [eko.]

drainage discharge

drenážní odtok [eko.]

drainage canal structure

objekt odvodňovacího kanálu [eko.]

drainage canal network density

hustota odvodňovací kanálové sítě [eko.]

drainage canal

odvodňovací kanál [eko.]

drainage basin

povodí [eko.]

cross drainage

křížová drenáž [eko.]

conducting main drainage ditch

svodný odvodňovací příkop [eko.]

conducting drainage assembly

drenážní souřad [eko.]

combined drainage

kombinovaná drenáž [eko.]

combination drainage

dvouetážová drenáž [eko.]

biological drainage

biologické odvodnění [eko.]

Rérolle drainage system

Rérollova drenáž [eko.]

Peterson drainage

navlažovací drenáž [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena