Online slovník a překladač

Výsledek překladu slow down

Počet nalezených překladů: >100 (0.00239 s)

slow down

zpomalit

down

smutný adj:
poklesnout v:
sestřelit v: [let.] [voj.]
prachové peří
srazit v:

shodit v:
dole adv:
dolů adv:
zkormoucený adj:
snížit v:

slow

rozvážný adj:
pomalý adj:
vleklý adj:
loudavý adj:
pozvolný adj:
zdlouhavý adj:
pomalu
lenivý adj:
pozvolna
zvolna

nail down

utvrdit v:
upevnit v:
přikovat v:
podchytit v:
donutit k vyjádření n:
přitlouci
přibít
přesně definovat

quiet down

ztišit v:
uklidnit se
utišit v:
uklidnit v:
utišit se

settle down

usadit se v:
usídlit se v:
ustálit se v:
uklidnit se v:

ram down

udusat v:
upěchovat v:
zarazit v:

put down

zarazit v:
utlačovat v:
zaznamenat v:

mark down

snížit ceny
snížit cenu
ohodnotit v:

lie down

lehnout v:
lehnout si
lehat si

let down

zklamat v:
oklamat v:
nechat na holičkách

slow-witted

nechápavý adj:
pomalý (myšlením) adj:

slow motion

pomalý pohyb
zpomalený záběr

set down

stanovit v:
určit v:

scale down

zredukovat v:
zmenšit v:

run-down

utahaný adj:
vyčerpaný adj:

run down

dobíhat v:
dohnat v:

rub down

osmirkovat
sedřít

roll down

skulit se
valit se dolů

ride down

sjet
sjíždět

note down

zapsat (si) v:
zapisovat (si) v:

slow-wittedness

pomalost (myšlení) n:

slow-motion

zpomalený záběr

slow stirring

pomalé míchání [eko.]

slow payers

pomalí plátci [eko.]

shout down

okřiknout v:

shoot down

sestřelit v:

send down

vyloučit v:

round down

zaokrouhlit dolů

rope down

slaňovat v:

press down

stlačit v:

narrow down

zúžit v:

mow down

skosit v:

lower down

níž adv:

low-down

čistá pravda n:

low down

nízko adv:

look down

shlížet v:

load down

naložit v:

live down

přežít

lie-down

odpočinek n:

let-down

zklamání n:

lay down

položit se

go-slow

protestní pomalá práce

as slow as molasses in January

velmi pomalý

as slow as a snail

pomalý jako hlemýžď

as slow as a dead snail

nepřekonatelně pomalý

a slow day

špatný den pro obchod

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena