Online slovník a překladač

Výsledek překladu sludge blanket clarification

Počet nalezených překladů: 44 (0.00131 s)

sludge blanket clarification

čiření ve vločkovém mraku [eko.]
čiření ve vznosu (vodárenství) [eko.]

clarification

vysvětlení n:
ujasnění n:
čištění
vyjasnění
čiření [eko.]
objasnění n:

blanket

deka
přikrývka
přikrýt
pokrývka n:
potah n:

sludge

bahno n:
kal v:

wet blanket

suchar n:

water clarification

čiření vody [eko.]

sludge-storage space

kalový prostor [eko.]

sludge water

kalová voda [eko.]

sludge treatment and disposal

kalové hospodářství [eko.]

sludge stabilization

stabilizace kalu [eko.]

sludge reservoir

kalová nádrž [eko.]

sludge mass concentration

hmotnostní koncentrace kalu [eko.]

sludge lagoon

kalová laguna [eko.]

sludge filter press

kalolis [eko.]

sludge drying bed

kalové pole [eko.]

sludge digestion

vyhnívání kalu [eko.]

sludge concentration

koncentrace kalu [eko.]

sludge bulk concentration

objemová koncentrace kalu [eko.]

sludge box

kalojem [eko.]

separate aerobic sludge stabilisation

oddělená aerobní stabilizace kalu [eko.]

sealing blanket

těsnící clona (hráze) [eko.]

fluidized layer clarification

čiření ve fluidizované vrstvě (vodárenství) [eko.]

floating sludge layer

kalový strop [eko.]

filter sludge capacity

kalová kapacita filtru [eko.]

conventional clarification

klasické čiření [eko.]

contact aerobic sludge stabilization

kontaktní aerobní stabilizace kalu [eko.]

bottom sludge

dnový kal [eko.]

biological blanket

biologická blána [eko.]

aerobic sludge stabilization period

doba aerobní stabilizace kalu [eko.]

aerobic sludge stabilisation

aerobní stabilizace kalu [eko.]

activated sludge treatment

aktivace (kanalizace) [eko.]

activated sludge process

aktivační proces [eko.]

activated sludge

aktivovaný kal [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena