Online slovník a překladač

Výsledek překladu sludge box

Počet nalezených překladů: 81 (0.00187 s)

sludge box

kalojem [eko.]

box

vagina n: [slang.] [vulg.]
bedna
škatulka n:
škatule n:
boxovat v:
truhla
box n:
budka n:
dóza n:
kabina n:
kóje n:
lóže n:
políčko n:
pouzdro n:
přihrádka n:
skříňka n:
kupé
schránka n:
bednička n:
krabička n:
krabice
zimostráz n: [bot.]

box-office

kasovní
divadelní pokladna
pokladna n:

sludge blanket clarification

čiření ve vločkovém mraku [eko.]
čiření ve vznosu (vodárenství) [eko.]

sludge

kal v:
bahno n:

letter-box

schránka na dopisy n:
poštovní schránka n:

glove box

laboratorní zařízení n:
odkládací skříňka n:

box up

zabalit do krabice
uložit do krabice

box office

divadelní pokladna n:
pokladna n:

window box

truhlík n:

voice box

hrtan n:

sludge-storage space

kalový prostor [eko.]

sludge water

kalová voda [eko.]

sludge treatment and disposal

kalové hospodářství [eko.]

sludge stabilization

stabilizace kalu [eko.]

sludge reservoir

kalová nádrž [eko.]

sludge mass concentration

hmotnostní koncentrace kalu [eko.]

sludge lagoon

kalová laguna [eko.]

sludge filter press

kalolis [eko.]

sludge drying bed

kalové pole [eko.]

sludge digestion

vyhnívání kalu [eko.]

sludge concentration

koncentrace kalu [eko.]

sludge bulk concentration

objemová koncentrace kalu [eko.]

separate aerobic sludge stabilisation

oddělená aerobní stabilizace kalu [eko.]

sentry box

strážní budka n:

press box

novinářská lóže

post office box

poštovní přihrádka

post box

poštovní schránka

pillar-box

poštovní schránka n:

pencil box

penál

out of the box

v pořádku n:

music box

hrací skříňka n:

jury box

lavice porotců

juke box

stroj na mince hrající desky

jack-in-the-box

vyskakující klaun v krabičce n:

glory-box

truhla s výbavou nevěsty n: [aus.]

fuse box

pojistková skříň

floating sludge layer

kalový strop [eko.]

filter sludge capacity

kalová kapacita filtru [eko.]

contact aerobic sludge stabilization

kontaktní aerobní stabilizace kalu [eko.]

call-box

telefonní budka

box of chocolates

bonboniéra

bottom sludge

dnový kal [eko.]

boom box

přenosný hi-fi systém

black box

černá skříňka

ballot box

volební urna n:

aerobic sludge stabilization period

doba aerobní stabilizace kalu [eko.]

aerobic sludge stabilisation

aerobní stabilizace kalu [eko.]

activated sludge treatment

aktivace (kanalizace) [eko.]

activated sludge process

aktivační proces [eko.]

activated sludge

aktivovaný kal [eko.]

Pandora's box

Pandořina skříňka [myt.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena