Online slovník a překladač

Výsledek překladu sludge drying bed

Počet nalezených překladů: 80 (0.00098 s)

sludge drying bed

kalové pole [eko.]

bed

záhonek
lože
plošina
nocleh
ložní
korba n:
dno n:
postel
lůžko
koryto
sloj
spodek
záhon n:
základ
řečiště

sludge blanket clarification

čiření ve vločkovém mraku [eko.]
čiření ve vznosu (vodárenství) [eko.]

sludge

bahno n:
kal v:

go to bed

jít spát
jít do postele

flower bed

květinovy záhon
záhon n:

a bed of roses

záhon růží [fráz.]
na růžích ustláno [fráz.]

wet the bed

pomočit postel v:

water bed

vodní postel n:

valley stream bed

dno údolního toku [eko.]

trundle bed

postel na kolečkách

to write off bed debt

odepsat nedobytný dluh

stream bed load

dnová splavenina [eko.]

sludge-storage space

kalový prostor [eko.]

sludge water

kalová voda [eko.]

sludge treatment and disposal

kalové hospodářství [eko.]

sludge stabilization

stabilizace kalu [eko.]

sludge reservoir

kalová nádrž [eko.]

sludge mass concentration

hmotnostní koncentrace kalu [eko.]

sludge lagoon

kalová laguna [eko.]

sludge filter press

kalolis [eko.]

sludge digestion

vyhnívání kalu [eko.]

sludge concentration

koncentrace kalu [eko.]

sludge bulk concentration

objemová koncentrace kalu [eko.]

sludge box

kalojem [eko.]

separate aerobic sludge stabilisation

oddělená aerobní stabilizace kalu [eko.]

make the bed

stlát

freeze-drying

sublimační sušení

fluidized bed combustion

fluidní spalování [eko.]

fluidized bed

fluidní vrstva [eko.]

floating sludge layer

kalový strop [eko.]

filter sludge capacity

kalová kapacita filtru [eko.]

filter bed

filtrační náplň [eko.]

feather-bed

peřina n:

extra bed

přistýlka n:

drying up

usychání n:

drying

sušení n:

double bed

manželská postel

day bed

válenda n:

contact aerobic sludge stabilization

kontaktní aerobní stabilizace kalu [eko.]

channel bed roughness

drsnost koryta toku [eko.]

channel bed

dno koryta toku [eko.]

canopy bed

postel s nebesy n:

bunk bed

palanda

bottom sludge

dnový kal [eko.]

before bed

před spaním

bed-wetting

noční pomočování n:

bed-sitter

obývací ložnice n:

bed-load catcher

lapák splavenin [eko.]

bed-clothes

ložní prádlo

bed of roses

na růžích ustláno

bed down

najít nocleh

bed and breakfast

nocleh se snídaní n:

bed and board

byt a strava n:

air-bed

nafukovací matrace

aerobic sludge stabilization period

doba aerobní stabilizace kalu [eko.]

aerobic sludge stabilisation

aerobní stabilizace kalu [eko.]

additional bed

přistýlka n:

activated sludge treatment

aktivace (kanalizace) [eko.]

activated sludge process

aktivační proces [eko.]

activated sludge

aktivovaný kal [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena