Online slovník a překladač

Výsledek překladu sludge filter press

Počet nalezených překladů: >100 (0.00224 s)

sludge filter press

kalolis [eko.]

press

zmáčknutí n:
tlačenice n:
přitlačit v:
přitisknout v:
novináři n:
mandlovat v:
zmáčknout v:
svírat v:
rekvizice n:
lisovat v:
urgovat
lis n:
zatlačit
tlačit
tisknout
stisknout
tisk n:
stlačit
tlak n:
tísnit v:
tiskový adj:
vylisovat v:
utiskovat v:

sludge blanket clarification

čiření ve vznosu (vodárenství) [eko.]
čiření ve vločkovém mraku [eko.]

sludge

bahno n:
kal v:

press release

prohlášení pro tisk
tisková zpráva n:

press on

urgovat v:
nutit v:

press down

zatlačit v:
stlačit v:

filter

filtrovat v:
filtr n:

water treatment filter

filtr pro úpravu vody [eko.]

water filter

vodní filtr n:

two-layer filter

dvouvrstvý filtr [eko.]

soil filter

půdní filtr [eko.]

sludge-storage space

kalový prostor [eko.]

sludge water

kalová voda [eko.]

sludge treatment and disposal

kalové hospodářství [eko.]

sludge stabilization

stabilizace kalu [eko.]

sludge reservoir

kalová nádrž [eko.]

sludge mass concentration

hmotnostní koncentrace kalu [eko.]

sludge lagoon

kalová laguna [eko.]

sludge drying bed

kalové pole [eko.]

sludge digestion

vyhnívání kalu [eko.]

sludge concentration

koncentrace kalu [eko.]

sludge bulk concentration

objemová koncentrace kalu [eko.]

sludge box

kalojem [eko.]

separate aerobic sludge stabilisation

oddělená aerobní stabilizace kalu [eko.]

sand filter

pískový filtr [eko.]

printing press

tiskařský lis

press-up

klik n:

press sb for st

požadovat po někom něco v:

press out

vymáčknout v:

press cylinder

tlakový (tiskový) válec n: [tech.]

press box

novinářská lóže

press agent

tiskový mluvčí

low pass filter

dolnopropustní filtr

limestone filter

mramorový filtr [eko.]

large mesh filter

hrubocez [eko.]

ionexchange filter

ionexový filtr [eko.]

high-pass filter

horní propust [tech.]

high pass filter

hornopropustní filtr

grape press plant

lisovna na víno n:

grape press

lis na víno n:

floating sludge layer

kalový strop [eko.]

filter-tipped

s filtrem

filter-nozzle

filtrační hlavice [eko.]

filter washing rate

intenzita praní filtru [eko.]

filter sludge capacity

kalová kapacita filtru [eko.]

filter run

filtrační cyklus [eko.]

filter paper

filtrační papír

filter out

odfiltrovat v:

filter load

zatížení filtru [eko.]

filter layer expansion

expanze filtrační náplně [eko.]

filter layer

filtrační vrstva [eko.]

filter discharge

filtrační průtok [eko.]

filter bed

filtrační náplň [eko.]

filter area

filtrační plocha [eko.]

drill press

sloupová vrtačka n:

drainage filter

drenážní filtr [eko.]

diatomit filter

křemelinový filtr [eko.]

dechlorination filter

dechlorační filtr [eko.]

dam filter

filtr hráze [eko.]

cylinder press

tlak ve válci n:

contact filter

kontaktní filtr [eko.]

contact aerobic sludge stabilization

kontaktní aerobní stabilizace kalu [eko.]

coagulation filter

koagulační filtr [eko.]

bottom sludge

dnový kal [eko.]

biological filter

biologický filtr [eko.]

aerobic sludge stabilization period

doba aerobní stabilizace kalu [eko.]

aerobic sludge stabilisation

aerobní stabilizace kalu [eko.]

aero-filter

aerofiltr [eko.]

activated sludge treatment

aktivace (kanalizace) [eko.]

activated sludge process

aktivační proces [eko.]

activated sludge

aktivovaný kal [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena