Online slovník a překladač

Výsledek překladu sludge lagoon

Počet nalezených překladů: 29 (0.00072 s)

sludge lagoon

kalová laguna [eko.]

sludge blanket clarification

čiření ve vznosu (vodárenství) [eko.]
čiření ve vločkovém mraku [eko.]

sludge

bahno n:
kal v:

stabilization lagoon

čisticí laguna [eko.]

sludge-storage space

kalový prostor [eko.]

sludge water

kalová voda [eko.]

sludge treatment and disposal

kalové hospodářství [eko.]

sludge stabilization

stabilizace kalu [eko.]

sludge reservoir

kalová nádrž [eko.]

sludge mass concentration

hmotnostní koncentrace kalu [eko.]

sludge filter press

kalolis [eko.]

sludge drying bed

kalové pole [eko.]

sludge digestion

vyhnívání kalu [eko.]

sludge concentration

koncentrace kalu [eko.]

sludge bulk concentration

objemová koncentrace kalu [eko.]

sludge box

kalojem [eko.]

separate aerobic sludge stabilisation

oddělená aerobní stabilizace kalu [eko.]

lagoon

laguna n:

floating sludge layer

kalový strop [eko.]

filter sludge capacity

kalová kapacita filtru [eko.]

contact aerobic sludge stabilization

kontaktní aerobní stabilizace kalu [eko.]

bottom sludge

dnový kal [eko.]

aerobic sludge stabilization period

doba aerobní stabilizace kalu [eko.]

aerobic sludge stabilisation

aerobní stabilizace kalu [eko.]

activated sludge treatment

aktivace (kanalizace) [eko.]

activated sludge process

aktivační proces [eko.]

activated sludge

aktivovaný kal [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena