Online slovník a překladač

Výsledek překladu sludge mass concentration

Počet nalezených překladů: 83 (0.00196 s)

sludge mass concentration

hmotnostní koncentrace kalu [eko.]

mass

hmotnost
hmota n:
hromadný adj:
masový adj:
mše
spousta
masa

concentration

zhuštění n:
soustřeďování n:
soustředění n:
koncentrace n:

sludge blanket clarification

čiření ve vločkovém mraku [eko.]
čiření ve vznosu (vodárenství) [eko.]

sludge

bahno n:
kal v:

maximum allowable concentration (MAC) of substances

nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě NPK) [eko.]
NPK nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě) [eko.]

air mass

vzduchová hmota n: [meteo.]
hmotnost vzduchu

active mass transport

aktivní transport látky [eko.]
aktivní přenos látky [eko.]

waste-water pollutant concentration

koncentrace odpadní vody [eko.]

toxic concentration

toxická koncentrace [eko.]

threshold concentration of odour

prahová koncentrace pachu (vody) [eko.]

threshold concentration

prahová koncentrace [eko.]

soil mass wetness

hmotnostní vlhkost půdy [eko.]

sludge-storage space

kalový prostor [eko.]

sludge water

kalová voda [eko.]

sludge treatment and disposal

kalové hospodářství [eko.]

sludge stabilization

stabilizace kalu [eko.]

sludge reservoir

kalová nádrž [eko.]

sludge lagoon

kalová laguna [eko.]

sludge filter press

kalolis [eko.]

sludge drying bed

kalové pole [eko.]

sludge digestion

vyhnívání kalu [eko.]

sludge concentration

koncentrace kalu [eko.]

sludge bulk concentration

objemová koncentrace kalu [eko.]

sludge box

kalojem [eko.]

separate aerobic sludge stabilisation

oddělená aerobní stabilizace kalu [eko.]

reference concentration (RfC)

referenční koncentrace [eko.]

minimum lethal concentration

minimální smrtelná (letální) koncentrace [eko.]

minimum harmful concentration

minimální škodlivá koncentrace [eko.]

maximum allowable pesticide concentration

nejvyšší přípustná koncentrace pesticidu [eko.]

mass-produced

masově produkovaný

mass-produce

produkovat ve velkém

mass-market

masový trh

mass unemployment

masová nezaměstnanost [eko.]

mass production

velkovýroba n:

mass pest of plants

kalamitní škůdce rostlin [eko.]

mass penetration

prostup látky [eko.]

mass number

nukleonové číslo

mass noun

hromadné jméno

mass media

masmédia n:

mass loadings

látkové toky [eko.]

mass density

hustota materiálu

market concentration ratio

poměr tržní koncentrace [eko.]

lethal concentration

letální koncentrace [eko.]

isotonic concentration

izotonická koncentrace [eko.]

hydrogen ion concentration

koncentrace vodíkových iontů [eko.]

floating sludge layer

kalový strop [eko.]

filter sludge capacity

kalová kapacita filtru [eko.]

dry mass

sušina n:

critical mass

kritické množství n:

contact aerobic sludge stabilization

kontaktní aerobní stabilizace kalu [eko.]

concentration period

doba koncentrace [eko.]

concentration camp

koncentrační tábor

concentration LC50

koncentrace LC50 [eko.]

concentration LC100

koncentrace LC100 [eko.]

concentration EC50

koncentrace EC50 [eko.]

church mass

mše

bottom sludge

dnový kal [eko.]

biological concentration

biologická koncentrace [eko.]

aerobic sludge stabilization period

doba aerobní stabilizace kalu [eko.]

aerobic sludge stabilisation

aerobní stabilizace kalu [eko.]

activated sludge treatment

aktivace (kanalizace) [eko.]

activated sludge process

aktivační proces [eko.]

activated sludge

aktivovaný kal [eko.]

WMD (weapons of mass destruction)

zbraně hromadného ničení [zkr.]

LC 50 concentration

LC 50 koncentrace [eko.]

LC 100 concentration

LC 100 koncentrace [eko.]

J-MASS

Joint Modeling and Simulation System [zkr.] [voj.]

EC 50 concentration

EC 50 koncentrace [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena