Online slovník a překladač

Výsledek překladu sludge reservoir

Počet nalezených překladů: 61 (0.00103 s)

sludge reservoir

kalová nádrž [eko.]

sludge blanket clarification

čiření ve vznosu (vodárenství) [eko.]
čiření ve vločkovém mraku [eko.]

sludge

kal v:
bahno n:

sedimentation reservoir

usazovací jímka [eko.]
sedimentační jímka [eko.]

reservoir

přehrada n:
nádrž

water-supply reservoir

vodárenská nádrž [eko.]

water reservoir

vodní nádrž [eko.]

total reservoir volume

celkový prostor nádrže [eko.]

spring reservoir

pramenní jímka [eko.]

sludge-storage space

kalový prostor [eko.]

sludge water

kalová voda [eko.]

sludge treatment and disposal

kalové hospodářství [eko.]

sludge stabilization

stabilizace kalu [eko.]

sludge mass concentration

hmotnostní koncentrace kalu [eko.]

sludge lagoon

kalová laguna [eko.]

sludge filter press

kalolis [eko.]

sludge drying bed

kalové pole [eko.]

sludge digestion

vyhnívání kalu [eko.]

sludge concentration

koncentrace kalu [eko.]

sludge bulk concentration

objemová koncentrace kalu [eko.]

sludge box

kalojem [eko.]

side reservoir

boční nádrž [eko.]

separate aerobic sludge stabilisation

oddělená aerobní stabilizace kalu [eko.]

seepage through reservoir bottom

průsak dnem nádrže [eko.]

reservoir water loss

ztráta vody z nádrže [eko.]

reservoir volume level line

čára objemů nádrže [eko.]

reservoir regime

režim nádrže [eko.]

reservoir outflow

odtok z nádrže [eko.]

reservoir filling period

doba plnění nádrže [eko.]

reservoir drainage period

doba prázdnění nádrže [eko.]

reservoir characteristics

charakteristika nádrže [eko.]

reservoir bottom

dno nádrže [eko.]

reaction reservoir

reakční nádrž [eko.]

protective reservoir volume

ochranný prostor nádrže [eko.]

maximum reservoir depth

maximální hloubka nádrže [eko.]

irrigation water reservoir

závlahový vodojem [eko.]

infiltration reservoir

zasakovací jímka [eko.]

holomiktic reservoir

holomiktická nádrž [eko.]

floating sludge layer

kalový strop [eko.]

filter sludge capacity

kalová kapacita filtru [eko.]

equalizing reservoir

předzdrž [eko.]

effective reservoir capacity

užitkový prostor nádrže [eko.]

economic storage reservoir capacity

hospodářský prostor nádrže [eko.]

economic purpose reservoir

hospodářská nádrž [eko.]

contact aerobic sludge stabilization

kontaktní aerobní stabilizace kalu [eko.]

constant storage capacity of water reservoir

prostor stálého nadržení vodní nádrže [eko.]

compensating reservoir

kompenzační vodní nádrž [eko.]

cassette reservoir

kazeta (odvodňování) [eko.]

bottom sludge

dnový kal [eko.]

bank reservoir

břehová jímka [eko.]

average reservoir depth

průměrná hloubka nádrže [eko.]

amelioration reservoir

meliorační nádrž [eko.]

aerobic sludge stabilization period

doba aerobní stabilizace kalu [eko.]

aerobic sludge stabilisation

aerobní stabilizace kalu [eko.]

activated sludge treatment

aktivace (kanalizace) [eko.]

activated sludge process

aktivační proces [eko.]

activated sludge

aktivovaný kal [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena